NYHETER 2022-01-31

Stort mörkertal i smittspridningen

Antalet positiva fall av covid-19 ligger på ungefär samma höga nivå som veckan innan. Mörkertalet förväntas vara fortsatt stort. Det är viktigt att alla följer rekommendationerna om att stanna hemma vid symtom.

Under vecka 4 testade 4 923 personer positivt för covid-19.

Under föregående vecka testade 4 923 personer positivt för covid-19 i Västerbottens län. Det är på ungefär samma nivå som veckan innan, då 4 958 personer testade positivt. Antalet analyserade tester minskade till omkring 15 400.

– Vi har en fortsatt hög smittspridning i hela samhället. Eftersom provtagningsrekommendationerna är förändrade så är det färre som testar sig och en större andel av testerna blir positiva, säger Therese Thunberg, tillförordnad smittskyddsläkare i Region Västerbotten.

De som rekommenderas att testa sig är huvudsakligen personer med symtom som inte kan arbeta eller studera hemifrån. Vård- och omsorgspersonal är prioriterade och ska testa sig som vanligt.

De som testat positivt med antigentest, även kallat snabbtest, behöver inte bekräfta provsvaret med ett PCR-test utan ska stanna hemma i minst fem dagar från att symtomen började. Om personen är symtomfri gäller minst fem dagar från att personen testade positivt.

Smittspridningen fortsatt hög

Antalet fall ökar mest i åldersgruppen 30–39 år, men smittspridningen är fortfarande hög i alla åldersgrupper.

De flesta av fallen finns fortsatt i Skellefteå och Umeå, men ökningen jämfört med veckan innan är störst i södra Lappland. Totalt konstaterades 1 525 fall i Skellefteåområdet, 535 i södra Lappland, 2 811 i Umeåområdet och 52 bland personer som är skrivna utanför länet.

– Smittspridningen sker i hela samhället och man kan bli smittad var som helst. Det är fortfarande vanligt att det sker i sociala sammanhang, i skolor och på arbetsplatser. För att minska risken att smittas är det viktigt att minska antalet nära kontakter inomhus och att arbeta hemifrån om man kan. Undvik trängsel och håll avstånd till andra människor, säger Therese Thunberg.

Påfyllnadsdos viktig – även för de som nyligen haft covid-19

Nu kan alla vaccinerade som är 18 år eller äldre få en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19. Det ska ha gått minst fem månader sedan den andra dosen. Även personer som nyligen har haft covid-19 rekommenderas en påfyllnadsdos.

– Det förekommer vissa missförstånd om att personer som haft covid-19 inte skulle ha nytta av en påfyllnadsdos, men det stämmer inte. Även om du nyligen haft covid-19 så boostras ditt immunförsvar ytterligare om du får en påfyllnadsdos, säger Therese Thunberg.

Tillbaka till nyhetslistan