Utskott för funktionshinder och samverkan

Utskottet ska bereda ärenden till Hälso- och sjukvårdsnämnden inom områdena habilitering, rehabilitering för personer med funktionsnedsättning samt tolkservice för döva och hörselskadade. Utskottet ska också handha myndighetsutövning enligt lagen om särskilt stöd och service (LSS).

Presidium

Kenneth Andersson (S)

Ordförande
Kenneth Andersson (S)

Kontaktuppgifter till Kenneth Andersson

1:e vice ordförande
Elmer Eriksson (M)

Kontaktuppgifter till Elmer Eriksson

Margaretha Löfgren (V)

2:e vice ordförande
Margaretha Löfgren (V)

Kontaktuppgifter till Margaretha Löfgren

 

Visa alla förtroendevalda i utskottet

 

Maria Sterner Sekreterare
E-post
maria.sterner@regionvasterbotten.se