Utskott för funktionshinder och samverkan

Presidium

Kenneth Andersson (S)

Ordförande
Kenneth Andersson (S)

Kontaktuppgifter till Kenneth Andersson

1:e vice ordförande
Elmer Eriksson (M)

Kontaktuppgifter till Elmer Eriksson

Margaretha Löfgren (V)

2:e vice ordförande
Margaretha Löfgren (V)

Kontaktuppgifter till Margaretha Löfgren

 

Visa alla förtroendevalda i utskottet

 

Karin Linder Sekreterare
E-post
karin.linder@regionvasterbotten.se