Skellefteå- och Norsjöområdet

Beredningen har i uppgift att jobba med regionplanens uppdrag inom ramen för folkhälsa och demokrati. I detta ingår att öka kunskapen om medborgarnas behov av åtgärder och insatser och att verka för bättre kontakter mellan medborgare och förtroendevalda.

Beredningen består av 15 ledamöter.

 Janeth Lundberg

Ordförande
Janeth Lundberg (S)

janeth.lundberg@regionvasterbotten.se

 Håkan Andersson

1:e vice ordförande
Håkan Andersson (C)

hakan.andersson@regionvasterbotten.se

 Lilian Nilsson

2:e vice ordförande
Lilian Nilsson (V)

lilian.nilsson@regionvasterbotten.se

 

Visa alla förtroendevalda i beredningen

Anna Löfgren Utredare
E-post
anna.lofgren@regionvasterbotten.se
Telefon
0910-77 46 75