Södra Lappland

Beredningen har i uppgift att jobba med regionplanens uppdrag inom ramen för folkhälsa och demokrati. I detta ingår att öka kunskapen om medborgarnas behov av åtgärder och insatser och att verka för bättre kontakter mellan medborgare och förtroendevalda.

Beredningen består av 15 ledamöter.

 

Ordförande
Daniel Johansson (V)

daniel.e.johansson@regionvasterbotten.se

 Maria Kristoffersson 

1:e vice ordförande
Maria Kristoffersson (C)

maria.kristoffersson@regionvasterbotten.se

 Urban Lindström 

2:e vice ordförande
Urban Lindström (S)

urban.lindstrom@regionvasterbotten.se

Visa alla förtroendevalda i beredningen

 

Rapporter och dokument

Ta del av beredningen för folkhälsa och demokrati södra Lapplands senaste rapport till regionfullmäktige här.

Beredningens ordförande har tillsammans med 1:a och 2:a viceordförande under 2020–2021 gått en folkhälsovetenskaplig utbildning via Umeå universitet. Utbildningen har resulterat i en examinerande rapport samt en redovisning av folkhälsoarbete i Södra Lappland.

Lina Renfors Utredare
E-post
lina.renfors@regionvasterbotten.se
Telefon
0950-394 65