Kollektivtrafikutskott

Frida Hald Nämndsekreterare, utredare
E-post
frida.hald@regionvasterbotten.se
Mobil
070-657 57 56