Arbetsutskott

Arbetsutskottet ansvar för beredningen av ärenden till regionstyrelsen och består av 7 ordinarie ledamöter.

Presidium

 Peter Olofsson

Ordförande (regionråd)
Peter Olofsson (S)

Kontaktuppgifter till Peter Olofsson

 

 Nicklas Sandström

1:e vice ordförande (regionråd)
Nicklas Sandström (M)

Kontaktuppgifter till Nicklas Sandström

 

Liselotte Olsson

2:e vice ordförande (regionråd)
Liselotte Olsson (V)

Kontaktuppgifter till Liselotte Olsson

Visa alla förtroendevalda i arbetsutskottet

Protokoll och handlingar

 

Sofia Gustafsson Sekreterare
E-post
sofia.e.gustafsson@regionvasterbotten.se