NYHETER 2020-12-18

Dystert för Västerbottens besöksföretag

När Västerbottens besöksföretag beskriver hur de drabbats av pandemin tecknas en dyster bild. De hanterar ekonomiska konsekvenser av restriktioner, stängda gränser och oro för smitta, men också personlig oro och sömnlöshet. Det framgår i de fem enkäter som Region Västerbotten sammanställt under året.

Den senaste enkäten från mitten av december visar att 90 procent av 274 besöksföretag upplever ytterligare negativa konsekvenser sedan den förra enkäten i slutet av augusti. Nära hälften av företagen har permitterat eller sagt upp personal. Andelen som är oroade växer.

Ett tydligt budskap som förmedlas är vikten av att den lokala köpkraften riktas mot de lokala företagen. Näthandel och kunders ovilja att köpa på plats framhålls som stora hinder för verksamheterna. Att företagen anpassat och skapat säkerhet i såväl butiker som restauranger tycks inte övervinna kundernas oro.

– Med fog behöver vi oroa oss för besöksföretagens uthållighet och förmåga till återhämtning när det vänder. Även om det är allmänt känt att många har det tufft är vår senaste sammanställning extra dyster. Företagare har redan gjort vad de kan. De har permitterat och sagt upp personal, hittat annan inkomst för sig själv och sökt de stöd som många upplever har brister i sin utformning, säger Annika Sandström, regionturismchef, Region Västerbotten.

 

Ingen tydlig hemester-effekt

Redan i mars när den första enkäten gick ut hade pandemins effekter slagit hårt mot företagen. Nära hälften av de svarande angav att omsättningen minskat med 50 procent eller mer. Detta har fortsatt nedåt genom hela perioden, till skillnad mot andra regioner som rapporterar att bortfallet av utländska gäster under sommaren har uppvägts av att fler svenskar valde att semestra i Sverige.

– Vi hade hoppats på en hemester-effekt även i Västerbotten, men i enkätsvaren efter sommaren angav bara 21 procent att de haft en ökad mängd svenskar och 54 procent att de inte alls märkte av ett ökat resande inom Sverige. För företagen i gränsområden har stängda gränser gett extra stora konsekvenser, säger Annika Sandström.

 

Många har svarat

Antalet svarande har varit högt och visar behovet av få berätta om sitt läge. Första enkäten samlade 362 svar och årets sista 274. (Enkät 1: 362, 2: 287, 3: 167, 4: 178, 5: 274)

Skellefteå och Umeå dominerar i antal svar, men företa från samtliga kommuner har varit representerade. Bland branscherna som svarar utgör butiksverksamheter den största gruppen. Boendeanläggningarnas svar har minskat i antal under året, medan café och restaurangverksamheter utgör en allt större andel av svaren.

– Vi vet att en del boendeanläggningar har stängt ner tillfälligt eller permanent och vi kan inte vara säkra på att de ens finner det lönt att svara, konstaterar Annika Sandström.

 

Läs om samtliga enkäter på Region Västerbotten Turisms webb:
corona-och-besoksnaringen/enkat-och-uppfoljning


Enkäterna har utarbetats av Region Västerbotten Turism och distribuerats till företagen genom länets kommuner och destinationsorganisationer.

 

Tillbaka till nyhetslistan