Digitala steget 2019-2022

Digitalisering sker i alla branscher och Västerbotten har länge varit med i denna utveckling. Nu behöver även besöksnäringen i Västerbotten ta det digitala steget genom att ta fram digitala handlingsplaner och på ett målinriktat sätt erbjuda digital coachning för företagen. Det ska ske genom projektet Det digitala steget 2019-2022.

Projektet Det digitala steget riktar sig till alla besöksnäringsföretag som behöver höja sin digitala kunskap och närvaro.
De digitala verktygen för marknadsföring, informationsspridning och bokning inom besöksnäringen blir fler och fler. För små- och medelstora företag kan det ibland kännas svårt att hänga med i ”det senaste” och veta hur man kan optimera sin digitala närvaro för att skapa synlighet och affärer. Det saknas hos många en genomtänkt plan. Märkbart är att många turistföretagare ej är synliga på vitala digitala plattformar idag. Den globale resenären kan inte veta vart företagen finns utan ett digitalt ansikte. Utifrån det ökade behovet av digital kompetens i Västerbotten som vi sett under flera år, vill vi nu kraftsamla resurser för att kunna erbjuda besöksnäringen i Västerbotten att påbörja det digitala steget.

 

Annelie Persson Projektledare Det digitala steget
E-post
annelie.persson@regionvasterbotten.se
Mobil
070-273 57 95