Nationellt ramverk för vandringsleder 2019-2022

RVT ingår i det nationella projektet ”Nationellt Ramverk för vandringsleder i Sverige” för att utarbeta ett gemensamt ramverk för vandringsleder som ska bidra till utvecklingen av långsiktigt hållbara, kvalitetsäkrade leder.

Syftet med projektet ”Nationellt Ramverk för vandringsleder i Sverige” är att utarbeta ett gemensamt ramverk för vandringsleder i Sverige. Målet är en kvalitetsstandard för vandringsleder med ett gemensamt sätt att kategorisera leder utifrån typ av led, svårighetsgrad, exportmognad, naturvägledning, anläggningar och tillgänglighet och att påbörja arbetet med att ta fram en samarbetsmodell för vandringsleder i Sverige. 

Projektägare för ”Nationellt Ramverk för vandringsleder i Sverige” är Tourism in Skåne och projektledare är Visit Dalarna. I projektorganisationen ingår Visit Värmland, Region Västerbotten Turism och Linköpings stift. 

Som underlag i det nationella projektet ingår ett material som utarbetats i en arbetsgrupp bestående av Region Västerbotten Turism (RVT), Länsstyrelsen Västerbotten, Visit Umeå och Visit Hemavan Tärnaby.

Det nationella projektet förväntas underlätta det regionala och kommunala arbetet att hitta ansvarsfördelning och säkra modeller för långsiktig finansiering för utveckling och drift av vandringsleder. Det ökar också förutsättningar för besöksnäringen i ett regionalt perspektiv att långsiktigt arbeta med insatser för hållbar paketering och konceptutveckling av vandringsturism.

Läs mer

Amanda Brännström Turismstrateg
E-post
amanda.brannstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
070-544 57 33