Projekt AC Hållbar export 2015-2018

Region Västerbotten Turisms övergripande fokusområde är att verka för en hållbar tillväxt hos besöksnäringen i Västerbotten. Detta gör vi genom att kvalitetssäkra och stödja destinationerna till att arbeta mer hållbart. I projektet AC Hållbar export 2015 - 2018 var detta huvudfokus. Arbetsprocessen som påbörjades i projektet övergår nu i den ordinarie verksamheten. Projektet EU-finansierades genom den regionala strukturfonden samt genom Region Västerbotten.

Målet med projektet var att Västerbottens destinationer skulle samverka föredömligt, att de skulle öka sin exportkompetens och sin förmåga att arbeta med hållbar turism. Detta skulle bidra till att andelen och antalet internationella besökare ökar till regionen.

Projektets målgrupp var länets fem destinationer, små och medelstora företag samt övriga aktörer inom besöksnäringen. Sekundär målgrupp den offentliga sektorn, övriga samverkanspartners samt potentiella besökare.

Region Västerbotten Turism bidrog med experthjälp genom Dan Jonasson som har 25 års erfarenhet av frågor om kvalitet, export och hållbarhet. Destinationerna och företagen i Västerbotten gavs möjligheten att delta i en utvärdering av deras hållbarhetsarbete enligt Global Sustainable Tourism Councils kriterier.

 

Annika Sandström Länsturismchef
E-post
annika.sandstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
070-550 16 08