Västerbotten Experience

Region Västerbotten Turism arbetar för att öka regionens attraktionskraft genom ökad upplevelsekvalitet.

Västerbotten Experience är ett sigill som finns på en mängd besöksmål runt om i Västerbotten. Sigillet får den företagare som uppfyller en rad kriterier som baseras på Global Sustainable Tourism Council's (GSTC) metodik och granskningar utförs av Region Västerbotten Turism innan sigillet delas ut. De diplomerade verksamheterna ska vara förebilder inom miljöhänsyn, klimatsmarta lösningar och lokalt ansvarstagande.

Information om Västerbotten Experience och vilka företag som är diplomerade hittar du på visitvasterbotten.se