Nyheter

17 dec 2020

Dystert för Västerbottens besöksföretag

När Västerbottens besöksföretag beskriver hur de drabbats av pandemin tecknas en dyster bild. De hanterar ekonomiska konsekvenser av restriktioner, stängda gränser och oro för smitta, men också personlig oro och sömnlöshet. Det framgår i de fem enkäter som Region Västerbotten sammanställt under året.