NYHETER 2019-11-19

Samverkansprojekt ska vässa besöksnäringen i Västerbotten

Nu kickar en digital satsning igång för företag inom besöksnäringen i Västerbotten med syftet att öka försäljningen och förbättra kundrelationer både på nationell och internationell marknad.

Närmare 40 personer samlades under förra veckan i Lycksele för att ta del av information kring den digitala satsningen för företag inom besöksnäringen i Västerbotten, Digitala steget 2019 - 2022. Målsättningen är att under en treårsperiod arbeta med 100 företag i hela Västerbotten och fokusera på affärsutveckling gällande digital marknadsföring, försäljning, varumärke och kundrelationer. Fokus ligger på arbete med hemsidor, bokningssystem, Facebooks och Googles ekosystem och kunskap om hur man skapar innehåll i form av text, bild och video.

Med i Lycksele var naturturismföretagaren Marcus Eldh som föreläste om hur man når sina kunder på den digitala arenan och gav handfasta tips på hur man förbättrar sin hemsida.

- Det känns jätteroligt att få inspiration från Marcus, som vet vad han pratar om och kan relatera till företagarna, säger projektledaren Annelie Persson vid Region Västerbotten Turism. Vi vill att företagen som är med ska öka sin synlighet, sin försäljning och även förbättra sina kundrelationer både på nationell och internationell marknad med hjälp av de insatser vi erbjuder.

Digitala steget är ett samverkansprojekt mellan Region Västerbotten Turism, Vilhelmina kommun, Dorotea kommun, Visit Umeå, Visit Hemavan Tärnaby och Gold of Lapland. Projektet har prioriterats av Strukturfondspartnerskapet i Övre Norrland och beviljades medel av Tillväxtverket. Det övergripande målet för projektet är att förbättra lönsamheten för deltagande företag genom en ökad försäljning tack vare en större digital kompetens.

- Här är ytterligare en stark affärsutvecklingssatsning inom besöksnäringen för företagen i Västerbotten med uppbackning och involvering från flera aktörer, säger Annelie Persson. Vi tror alla att det är denna typ av samarbete mellan destinationerna som stärker företagens kompetens och samtidigt utvecklar deras digitala affärsmöjligheter.

Läs mer om projektet

För mer information:
Annelie Persson
070 273 57 95, annelie.persson@regionvasterbotten.se

Presskontakt:

Micaela Löwenhöök

Enheten för externa relationer och strategisk platsutveckling vid Region Västerbotten

070-316 37 01, micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se

Tillbaka till nyhetslistan