Tillgänglighet

Tillgänglighet är en grundläggande förutsättning för att turism överhuvudtaget ska fungera – att våra besökare kan ta sig till Västerbotten är av yttersta vikt.

Vi arbetar aktivt med frågor om de olika transportslag som finns (vägar, buss, tåg, flyg) till och från Västerbotten. Region Västerbotten Turism äger inte frågan om transport till och från destinationerna, utan vår uppgift är att uppmärksamma ansvariga myndigheter om våra destinationers behov för att därigenom skapa möjligheten till förbättrad tillgänglighet. Vi har ett nära samarbete med Kollektivtrafikens samrådsgrupp, Flygrådet i Umeå, Trafikverket samt Region Västerbottens infrastrukturstrateg som arbetar med Länstransportplanen. Genom dessa samarbeten arbetar vi för att påverka till långsiktiga planer som gynnar besöksnäringen.