Ledutveckling

RVT ingår i det nationella projektet ”Nationellt Ramverk för vandringsleder i Sverige” som en start i ett långsiktigt arbete med utveckling av vandringsleder i Västerbottens län.

Som underlag i det nationella projektet ingår ett material som utarbetats i en arbetsgrupp bestående av Region Västerbotten Turism (RVT), Länsstyrelsen Västerbotten, Visit Umeå och Visit Hemavan Tärnaby.

Det nationella projektet förväntas underlätta det regionala och kommunala arbetet att hitta ansvarsfördelning och säkra modeller för långsiktig finansiering för utveckling och drift av vandringsleder. Det ökar också förutsättningar för besöksnäringen i ett regionalt perspektiv att långsiktigt arbeta med insatser för hållbar paketering och konceptutveckling av vandringsturism.

Läs mer

 

Vandringsled