NYHETER 2023-01-18

Upplevelser av vårdmöten ska undersökas

Hur ser värdefulla vårdmöten ut? Kan videolösningar inom vården möta människors behov? Det ska Lina Ärlebrant undersöka inom ramen för sitt doktorandarbete.

– Jag hoppas att vi ska få mer kunskap om vad som är viktigt när personer har möten med vården och på så sätt kunna bygga en vård som utgår från varje individ och den personens förutsättningar och behov, speciellt inriktat på glesbygd, säger Lina Ärlebrant, projektkoordinator på Glesbygdsmedicinskt centrum och nybliven doktorand på Institutionen för epidemiologi och global hälsa vid Umeå universitet.

Genom att undersöka personers förväntningar och upplevelser av vårdmöten, ska doktorandprojektet ge kunskap om hur vårdmöten kan bli mer effektiva både vad gäller kvalitet och resurser.

– Det handlar om att ta fram kunskap om vilka verktyg som ska finnas i vårdens verktygslåda för att kunna ge den vård som varje person har behov av, oavsett vem du är eller var du är och också om att fördela resurser på ett effektivt sätt, säger Lina Ärlebrant.

Möter videolösningar människors behov?

I Lina Ärlebrants studier ska personer som haft möten med vården, både vid akuta och planerade tillfällen, få reflektera över framtidens vård och berätta om hur olika videolösningar möter de behov som finns.

Intervjuerna kommer hållas med personer som besökt akutrummen på sjukstugorna i Västerbotten där läkare, som under jourtid ansvarar för stora områden och inte alltid finns på orten, kan koppla upp sig på en videoskärm för att träffa patienten. Intervjuer ska även göras med personer på särskilt boende som regelbundet har möten med sin läkare via en surfplatta.

– Det finns mycket erfarenheter av videomöten här i glesbygden, man har ju provat det både i akuta situationer och på särskilda boenden. Så här kan man reflektera kring hur det fungerar och vad som blir viktigt, och jämföra med det traditionella mötet, förklarar hon.

Viktigt att vården blir likvärdig

Tidigare studier har visat att människor i allmänhet är nöjda med digitala vårdmöten men också att de i första hand vill träffas ansikte mot ansikte. I framför allt glesbygd händer det ibland att sjukvårdspersonalen endast finns tillgänglig digitalt på grund av till exempel långa avstånd och brist på personal. Det är därför viktigt att utvärdera hur de digitala mötena funkar för att säkerställa att vården blir likvärdig.

– Jag tror det fattas en pusselbit om vi inte forskar i glesbygd, för personerna som bor här har andra förutsättningar, och i Sverige har vi ju en lag som säger att vi ska ha rätt till lika vård oavsett var vi bor i landet, säger Lina Ärlebrant.

Inom doktorandarbetet ska Lina också prata med personer som kanske på grund av en eller flera sjukdomar har tät kontakt med flera olika personer inom vården, för att få mer kunskap om hur en hel kedja av vårdmöten kan hänga ihop på ett bra sätt och utgå från varje individs situation och förutsättningar.

Tillbaka till nyhetslistan