NYHETER 2023-06-28

Utvecklad mottagning för patienter med reumatoid artrit

Nyligen infördes nya nationella vårdförlopp för reumatoid artrit och reumatologiska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus såg då över verksamheten. Klinikens sjuksköterskemottagning utvecklas nu, där sjuksköterskor bland annat ska genomföra ledstatusundersökningar. – Vi lyfter oss själva som yrkesgrupp och gör samtidigt något viktigt för patienterna, säger sektionsledare Eva Öst.

Eva Öst
Eva Öst är en av sjuksköterskorna vid reumatologiska kliniken som ska utföra ledstatus på patienterna. Foto: Jan Alfredsson

 Klinikens sjuksköterskor har tidigare träffat patienter i samband med läkarbesök där de bland annat gått igenom medicinlistor och hade livsstilssamtal med patienterna.

– Men vi hade länge pratat om hur vi skulle kunna utveckla vår sköterskemottagning, berättar verksamhetschef Kristina Juneblad.

Nya vårdförlopp

När de nya nationella vårdförloppen för etablerad reumatoid artrit infördes under våren 2023, där sjuksköterskornas roll lyftes fram, gjorde man slag i saken och började planera för en ny form av mottagning.

– I de nya riktlinjerna för omhändertagande av patienter med tidig och etablerad reumatoid artrit involveras också sjuksköterskorna, säger Eva Öst.

Till exempel bestämde man att sjuksköterskorna ska genomföra ledstatusundersökningar, en arbetsuppgift som tidigare främst gjorts av läkare.

Arbetssättet är dock inte nytt. Sedan tio år tillbaka finns ett arbetssätt där till exempel en sjuksköterska i Skellefteå undersöker lederna hos patienter, samt lyssnar på lungorna och tar blodtryck medan en läkare finns med på distans. Nu är tanken att detta arbetssätt ska införas brett.

– För patienter med stabil reumatoid artrit kan sjuksköterskemottagningen ersätta ett läkarbesök, där sjuksköterskan bokar in patienter och gör en ledstatus, förklarar Kristina Juneblad.

Spännande och roligt

Alla klinikens sjuksköterskor har fått eller ska erbjudas utbildning i ledstatus, samt en teoretisk fördjupad reumatologiutbildning. Allt för att kunna bedöma sjukdomsaktiviteten hos patienter.

– Det är ett hantverk och vi måste öva. Att bedöma ledstatus är svårt, men vi kan vid behov kolla med läkare så att vi gör rätt bedömning. Det känns både spännande och roligt, säger Eva Öst.


Alla klinikens sjuksköterskor har fått eller ska erbjudas utbildning i ledstatus.

– Ja, sjuksköterskorna måste förstås träna, liksom nya doktorer, och får stöd från klinikens rutinerade läkare, säger Kristina Juneblad.

Ökad tillgänglighet

Tanken är att en sköterskemottagning ska tillämpas vid alla tre sjukhus i länet och först ut är Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Men eftersom de nya vårdförloppen nyligen införts så ligger de planerade besöken och ledstatusundersökningarna några månader framåt i tiden.

– Ett besök på sjuksköterskemottagningen kan ersätta ett läkarbesök vilket är positivt för patienterna då tillgängligheten kan förväntas öka när fler kan undersöka patienter, säger Kristina Juneblad.

Tillbaka till nyhetslistan