Centrum för medicinsk teknik och strålningsfysik

Mycket av framtiden i vården handlar om teknik och Region Västerbotten ligger i fronten på flera områden. På Centrum för medicinsk teknik och strålningsfysik, CMTS, är det vår uppgift att ligga steget före.

Robotkirurgi, vård på distans och allt mer avancerade metoder för diagnostik, undersökning och behandling betyder att efterfrågan på teknisk kompetens ökar. På CMTS ansvarar vi för teknisk utveckling och för frågor som rör strategi, säkerhet och drift.

Vi ska också forska och utveckla inom medicinsk teknik, strålningsfysik och telemedicin. Våra studier handlar främst om universitetssjukhusets profilområden men vi deltar också i en rad andra medicinska forskningsprojekt.

I vårt uppdrag ingår att bevaka och ligga ”steget före” och att följa hur medicinska metoder utvecklas tekniskt.

Den utvecklingen präglas bland annat av:

  • en allt mer avancerad bildbehandling för MR, CT, PET/CT och nuklearmedicin
  • nya avancerade behandlingsformer inom strålbehandling
  • utökade interventionella undersöknings- och behandlingsformer
  • nya laparoskopiska metoder och robotkirurgi
  • nya behandlingsformer inom kardiologi såsom ny teknik för ablation
  • ökande krav på tekniska lösningar för exempelvis äldre, multisjuka, dementa, som kan eller vill få vård och omsorg i hemmiljö
  • ett ökat fokus på prevention, livsstilsmonitorering och diagnostik och vård på distans, så kallad e-hälsa
  • ökad satsning på rationella telemedicinlösningar för diagnostik och behandling på distans mellan sjukvårdande enheter inom region och region
  • integration av medicintekniska system med informationssystem.
Anna Sundén verksamhetschef
Telefon
090-785 40 69
Johan Daunfeldt HR-partner, Umeå
E-post
johan.daunfeldt@regionvasterbotten.se