eHälsa Västerbotten

Digitala lösningar och innovationer behövs för att klara hälso- och sjukvårdens utmaningar, och här ligger Region Västerbotten i framkant. Digitalisering och medicinsk teknik är en förutsättning för att bedriva en modern, effektiv och jämlik hälso- och sjukvård.

Inom eHälsa har vi lång erfarenhet av vård och den kompetensen kombinerar vi med digital teknik. När du jobbar hos oss arbetar du utifrån en fastställd plan för digitalisering. Arbetet sker i nära samarbete med våra hälso- och sjukvårdsverksamheter, för att tillsammans med dem lösa deras behov och bygga framtidens vård.

Vi arbetar bland annat med lösningar för vård på distans, nationella invånartjänster och att införa framtidens vårdinformationsstöd. Inom enheten ligger även styrning av arkitektur och målarkitektur och dess modeller och regelverk för att bland annat öka samstämmigheten mellan verksamhetsprocesser, information, informationssystem och IT-infrastruktur.

Hos oss finns också regionens Projekt- och portföljkontor som samordnar och följer upp projekt- och förvaltningsverksamhet, ger stöd och ansvarar för regionens digitaliserings- och projektprocess.  

Våra uppdrag och arbetsuppgifter

Hos oss arbetar cirka 30 personer på länets tre sjukhus med utmanande uppdrag och arbetsuppgifter inom:

 • Arkitektur
 • Standardiseringsarbete
 • Strategier
 • Styrning och ledning
 • Process-, projektledning
 • Verksamhetsnära förvaltning
 • Verksamhetsutveckling
 • Vård på distans 

Här jobbar bland andra:

 • Arkitekter
 • Förstudieledare
 • Förvaltningsledare
 • Objektägare
 • Processledare
 • Projektledare
 • Strateger
 • Utredare 

Vi samarbetar gärna med universitetsstudenter och välkomnar förfrågningar om praktik eller examensarbeten.

Gör ditt examensarbete tillsammans med Region Västerbotten

Sara Winqvist Verksamhetschef
E-post
sara.winqvist@regionvasterbotten.se
Mobil
072-518 65 13
Johan Daunfeldt HR-partner, Umeå
E-post
johan.daunfeldt@regionvasterbotten.se