Bemanningsservice

För att leva upp till vårt motto "rätt kompetens på rätt plats i rimlig tid” är vår personal alltid redo att rycka ut och täcka upp längre eller kortare frånvaro på regionens arbetsplatser.

Vårt uppdrag är att alla dagar dygnet runt täcka upp när enheter har kortare bemanningsluckor, till exempel vid semester, sjukdom, vård av barn eller som förstärkning vid planeringsdagar. Vi hjälper också ledningen med en sammanhållen bemanningsplanering och att styra gemensamma resurser, till exempel genom att bemanna särskilda vårdteam . Vi servar vårdavdelningar, mottagningar och hälsocentraler.

Bemanningsservice finns i Lycksele, Skellefteå och Umeå. Hos oss arbetar cirka 60 undersköterskor och skötare på schema. Vi anställer även timanställd personal som kan arbeta vid hög arbetsbelastning.

När man är uthyrd är det avdelningen där man för tillfället arbetar som har arbetsmiljöansvaret. Men det är avdelningschefen på Bemanningsservice som har helhetsansvaret för arbetsmiljön.

Vi har hälsofrämjande arbetsgrupper som med hjälp av ett årshjul planerar aktiviteter för att främja den psykosociala arbetsmiljön då enhetens undersköterskor/skötare alltid arbetar ute i olika verksamheter och sällan träffas på arbetstid.

Medarbetarnas kompetensutvecklingen är viktig och individuella kompetensplaner finns. Vi har också egna instruktörer i förflyttningsteknik, S-HLR samt handledare i patient- och labjournal.

Kontaktuppgifter till bemanningsservice

Katarina Sjöberg Tf verksamhetschef
E-post
katrina.sjoberg@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 12 71
Mobil
076-148 12 71
Maria Ekström HR-partner
Telefon
090-785 32 85
Mobil
070-636 65 07