Intern service

Vi ser till att det är städat, att det finns mat och att den allmänna servicen i regionens lokaler fungerar i hela länet.

Intern service är en länsorganisation som består av städverksamheten, intern transport, bårhus, cafeterian vid Skellefteå lasarett, personalbostäder och gemensam reception vid Lycksele lasarett. 

På de olika enheterna jobbar lokalvårdare, vaktmästare, administratörer, kockar och servicepersonal. Våra medarbetare har en varierande arbetsmiljö då de flesta har sina arbetsplatser ute i vården, i allmänna utrymmen på sjukhusen. Vi följer utvecklingen med maskiner, metoder med mera för att underlätta för medarbetarna.

Vi utvecklar bland annat vårdnära service där våra medarbetare kan avlasta vårdpersonalen så de får mer tid till patienterna samt att jobba med multitjänster som kombinera olika yrkesroller.

Ann-Christin Axelsson Verksamhetschef
E-post
annchristin.axelsson@regionvasterbotten.se
Telefon
0950-391 25
Mobil
070-347 9125
Maria Ekström HR-partner
Telefon
090-785 32 85
Mobil
070-636 65 07