Servicecenter

Servicecenter förser ett brett utbud av tjänster till såväl Region Västerbottens medarbetare som patienter och medborgare. Sjukresor, patienttransporter och att svara i regionens telefonväxel är några exempel.

Servicecenter har en mångfacetterad uppgift och här finns medarbetare med en mängd olika kompetenser. Vi som jobbar här är bland annat undersköterskor, skötare, telefonister, reseadministratörer och receptionister.

Vår gemensamma nämnare är att vi gör vardagen smidigare för regionens invånare, patienter och våra kollegor. God service och ett gott bemötande är en stor del av allas jobb på Servicecenter.

Det här gör Servicecenter

Ida C Lestander Verksamhetschef
E-post
Ida.C.Lestander@regionvasterbotten.se