Centrum för anestesi, operation och intensivvård Västerbotten

Att arbeta hos oss är stimulerande, lärorikt och intressant. Många uppgifter kan uppfattas som utmanande och kräver ständig utveckling för att vi ska ge våra patienter en god och trygg vård.

Operationslag vid Operationscentrum
Foto: Jan Alfredsson

Vi finns på länets tre sjukhus i Umeå, Skellefteå och Lycksele. Vi ansvarar för akut och planerad operationssjukvård, anestesi med tillhörande postoperativ vård, intensivvård för barn och vuxna samt sterilteknisk verksamhet på region- och länsnivå.

I vårt arbete krävs en nära samverkan och samarbete med övriga kliniker i regionen. Kliniken ansvarar också för länets och regionens helikopter- och flygläkarjourverksamhet samt för ett kliniskt träningscentrum.

Umeå

Här har vi en central position med omfattande operationssjukvård och sterilteknisk verksamhet med tyngdpunkt på omfattande och avancerad kirurgi. Vi är organiserade så att vi i det dagliga arbetet både specialiserar oss och utvecklar vår kompetens.

Hos oss får forskning och utbildning stort utrymme och är en naturlig del i jobbet för många medarbetare. Som universitetsklinik har vi tre ben i vårt uppdrag: sjukvård, utbildning och forskning. Det löser vi bland annat med kombinationsanställningar, forskningstjänster och samarbete med universitetet.

På våra avdelningar arbetar undersköterskor, steriltekniker, operationssjuksköterskor, anestesisjuksköterskor och anestesiläkare samt läkare under specialistutbildning. Vi har också en stab som stöd för verksamheten med administratörer och chefsassistent.

Högspecialiserad vård för norra sjukvårdsregionen

Intensivvårdsavdelningen vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå ansvarar för intensivvård för patienter med behov av högspecialiserad vård från hela norra sjukvårdsregionen. Intensivvården är starkt profilerad mot neurointensivvård. I ett nära samarbete mellan klinikerna arbetar vi med ständiga förbättringar, effektivisering av vårdkedjor och utveckling av såväl medarbetare som verksamheter för att erbjuda patienterna vård av hög kvalitet.

På intensivvårdsavdelningen arbetar undersköterskor, intensivvårdssjuksköterskor och intensivvårdsläkare, kurator och sjukgymnast.

Vi bemannar regionens luftburna intensivvårdstransporter med flygplan. Verksamheten har också fått uppdraget att bygga upp och ansvara för nationell samordning av svenskt ambulansflyg.

Skellefteå

Här gör vi operationer i samarbete med kirurg- och ortopedkliniken, kvinnokliniken och öron-näsa-halskliniken. Vi hjälper Skellefteå lasarett med sterilisering av instrument, nålsättningar och övervakning av svårt sjuka patienter. Dessutom söver och sederar vi patienter på röntgenkliniken, tandkliniken, psykiatriska kliniken samt ögonkliniken.

Intensivvårdsavdelningen i Skellefteå vårdar svårt sjuka patienter som kräver noggrann övervakning, avancerad behandling och omvårdnad vid till exempel olycksfall, hjärtsjukdom, svåra infektioner och postoperativ vård.

Uppvakningsavdelningen vårdar patienter med övervakningsbehov efter operativa ingrepp eller undersökningar.

På avdelningarna arbetar undersköterskor, anestesisjuksköterskor, operationssjuksköterskor, intensivvårdssjuksköterskor och anestesiläkare, läkare under specialistutbildning samt administrativ personal. Olika personalkategorier arbetar med parvård och i team, vilket är en av våra styrkor.

2016 certifierades avdelningarna som hälsofrämjande arbetsplats.

Lycksele

Enheten på Lycksele lasarett har medarbetare som jobbar på IVA, anestesi, uppvakning och ambulanshelikopter. Fokusområden på anestesin är protes- och bråckoperationer samt fetmakirurgi, men utför även övrig ortopedi, urologi och gynekologi.

Västerbottens ambulanshelikopter är stationerad i Lycksele och bemannas med personal från kliniken enligt ett rotationsschema.

Intensivvårdsavdelningen har tio vårdplatser varav två är fullt utrustade IVA-platser. Övriga platser finns för patienter med tillstånd som behöver utökad övervakning och behandling.

I Lycksele jobbar anestesiläkare, anestesisjuksköterskor och intensivvårdssjuksköterskor, undersköterskor och administrativ personal samt läkare under specialistutbildning.

Johan Thunberg Verksamhetschef
E-post
johan.thunberg@regionvasterbotten.se
Telefon
072-715 38 57
My Ekström HR-partner
Mobil
073-800 98 71