Centrum för anestesi, operation och intensivvård Västerbotten

Att arbeta hos oss är stimulerande, lärorikt och intressant. Många uppgifter kan uppfattas som utmanande och kräver ständig utveckling för att vi ska ge våra patienter en god och trygg vård.

Operationslag vid Operationscentrum
Foto: Jan Alfredsson

Vi finns i Umeå och Skellefteå. Vi ansvarar för akut och planerad operationssjukvård, anestesi med tillhörande postoperativ vård, intensivvård för barn och vuxna samt sterilteknisk verksamhet på region- och länsnivå.

I vårt arbete krävs en nära samverkan och samarbete med övriga kliniker i regionen. Kliniken ansvarar också för länets och regionens flygverksamhet.

En god psykosocial arbetsmiljö är ett stort fokusområde över klinikens alla avdelningar. Det innebär att vi jobbar aktivt med trivsel, beteenden och värderingar. Detta arbete är också nära kopplat till vårt arbete med patientsäkerhet. 

Vår målbild
Genom våra beteenden skapar vi en arbetsplats som präglas av trygghet, lärande, respekt och ett professionellt förhållningssätt.

Umeå

Här har vi en central position med omfattande operationssjukvård, postoperativ vård och sterilteknisk verksamhet med tyngdpunkt på omfattande och avancerad kirurgi. Vi är organiserade så att vi i det dagliga arbetet både specialiserar oss och utvecklar vår kompetens.

Hos oss får forskning och utbildning stort utrymme och är en naturlig del i jobbet för många medarbetare. Som universitetsklinik har vi tre ben i vårt uppdrag: sjukvård, utbildning och forskning. Det löser vi bland annat med kombinationsanställningar, forskningstjänster och samarbete med universitetet.

På våra avdelningar arbetar undersköterskor, steriltekniker, grundutbildade sjuksköterskor, operationssjuksköterskor, anestesisjuksköterskor, intensivvårdssjuksköterskor och anestesiläkare samt läkare under specialistutbildning. Vi har också en stab som stöd för verksamheten med administratörer och chefsassistent.

Högspecialiserad vård för norra sjukvårdsregionen

Intensivvårdsavdelningen vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå ansvarar för intensivvård för patienter med behov av högspecialiserad vård från hela norra sjukvårdsregionen. Intensivvården är starkt profilerad mot neurointensivvård. I ett nära samarbete mellan klinikerna arbetar vi med ständiga förbättringar, effektivisering av vårdkedjor och utveckling av såväl medarbetare som verksamheter för att erbjuda patienterna vård av hög kvalitet.

På intensivvårdsavdelningen arbetar undersköterskor, intensivvårdssjuksköterskor och intensivvårdsläkare, kurator och fysioterapeuter.

Vi bemannar såväl regionens luftburna intensivvårdstransporter som ambulansflygtransporter över hela landet.

Skellefteå

Här gör vi operationer i samarbete med kirurg- och ortopedkliniken, kvinnokliniken och öron-näsa-halskliniken. Vi hjälper Skellefteå lasarett med sterilisering av instrument, nålsättningar och övervakning av svårt sjuka patienter. Dessutom söver och sederar vi patienter på röntgenkliniken, tandkliniken, psykiatriska kliniken samt ögonkliniken.

Intensivvårdsavdelningen i Skellefteå vårdar svårt sjuka patienter som kräver noggrann övervakning, avancerad behandling och omvårdnad vid till exempel olycksfall, hjärtsjukdom, svåra infektioner och postoperativ vård.

Den postoperativa avdelningen vårdar patienter med övervakningsbehov efter operativa ingrepp eller undersökningar.

På avdelningarna arbetar undersköterskor, anestesisjuksköterskor, operationssjuksköterskor, intensivvårdssjuksköterskor och anestesiläkare, läkare under specialistutbildning samt administrativ personal. Olika personalkategorier arbetar med parvård och i team, vilket är en av våra styrkor.

Vi har certifierats som en hälsofrämjande arbetsplats flera år i rad.

 

Johan Thunberg Verksamhetschef
E-post
johan.thunberg@regionvasterbotten.se
Telefon
072-715 38 57
My Ekström HR-partner
Mobil
073-800 98 71