NYHETER 2021-11-15

Viktigt att stanna hemma vid symtom

Antalet fall av covid-19 i Västerbottens län håller sig på en jämn nivå. Smittspridningen är fortsatt hög i de yngre åldersgrupperna, men ökar även i åldersgruppen 40–49 år. För att begränsa smittspridningen är det viktigt att så många som möjligt vaccinerar sig samt stannar hemma vid symtom.

Under föregående vecka var 182 tester positiva, jämfört med 184 fall under vecka 44. Antalet analyserade tester ökade från 5 020 under vecka 44 till 5 453 under vecka 45.

– För att hålla nere smittspridningen är det viktigt att du stannar hemma om du får symtom, även om du är vaccinerad. Det hjälper även till att begränsa smittspridningen av RS-viruset, influensa och andra sjukdomar som sprids den här årstiden, säger Gunilla Persson, biträdande smittskyddsläkare i Region Västerbotten.

Då ska du testa dig

Den 1 november ändrades rekommendationerna om vilka som ska testa sig i olika situationer. Även du som är vaccinerad kan behöva testa dig i vissa fall.

– Om du känner till att du kan ha smittats de senaste 14 dagarna så ska du testa dig även om du är vaccinerad. Det gäller också om du får symtom inom 14 dagar från att du har kommit hem från en resa utanför Norden. Du som är ovaccinerad ska alltid testa dig vid symtom, säger Gunilla Persson.

Du räknas som ovaccinerad tills det gått 14 dagar sedan den andra dosen.

– Som ovaccinerad ska du ta hänsyn till personer som riskerar att bli allvarligt sjuka i covid-19 genom att undvika nära kontakter. Du bör även hålla avstånd till andra människor, säger Gunilla Persson.

Rekommendationerna för ovaccinerade gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska skäl inte kan vaccinera sig mot covid-19.

Smittan hög i fler åldersgrupper

Under flera veckor har flest smittade funnits i åldersgruppen 10–19 år. Under föregående vecka toppar i stället åldersgruppen 40–49 år med 43 fall, tätt följd av 42 fall hos 10–19-åringarna.

– Bland de smittade 40 till 49-åringarna är det många som är föräldrar till 10 till 19-åringarna. De blir oftast smittade i hushållet. För övrigt sprids smittan fortsatt vid fritidsaktiviteter, i skolan, på arbetsplatser och i andra sociala sammanhang, säger Gunilla Persson.

Flest positiva fall finns återigen i Umeåområdet där det konstaterades 119 fall. 59 fall fanns i Skellefteåområdet, två i södra Lappland och två bland personer som är skrivna utanför länet.

– Förutom att stanna hemma vid symtom är det viktigaste du kan göra att vaccinera dig. Se till att boka en tid eller kom på drop in där det erbjuds. Barn i åldrarna 12 till 15 år vaccineras i första hand i samarbete med skolorna. Du som har hemtjänst eller är född 1956 eller tidigare kan få en påfyllnadsdos. I många fall kan du få den samtidigt som influensavaccinationen, säger Gunilla Persson.

Se alla lediga tider för vaccination mot covid-19 samt tider och platser för drop in.

Tillbaka till nyhetslistan