NYHETER 2021-05-17

Ytterligare grupper kan boka tid för vaccination i Västerbottens län

Idag öppnar bokningen för personer som är över 18 år och har ökad risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19. Det gäller också personer som av olika skäl kan ha svårt att följa de råd som finns för att minska smittspridningen.

– Vi öppnar bokningen för dessa grupper utifrån de leveransbesked vi har för de närmaste veckorna, säger Ronny Lestander, vaccinsamordnare i Region Västerbotten.

De som från och med idag kan boka tid är personer som är 18 år eller äldre som

  • har kronisk hjärt-kärlsjukdom, inklusive stroke och högt blodtryck
  • har kronisk lungsjukdom såsom KOL eller svår astma
  • är mycket kraftigt överviktig och har ett BMI över 40
  • har flera funktionsnedsättningar
  • har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen
  • har kronisk leversvikt eller njursvikt
  • har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2
  • har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.

Även vård- och omsorgspersonal över 18 år som har tät och långvarig kontakt med brukare eller patienter som har hög risk att bli allvarligt sjuka i covid-19, kan nu boka tid för vaccination.

Man bokar tid genom att logga in på 1177.se eller genom att ringa till valfri hälsocentral. Tid för vaccination på central vaccinationsmottagning i Umeå eller Skellefteå bokas på samma sätt. Det går inte att ringa 1177 Vårdguiden på telefon för att boka tid.

Det är bara grupper som nu prioriteras för vaccin som kan boka tid. Vården har rätt att avboka en tid som en person bokat utan att tillhöra en prioriterad grupp.

Övriga i fas 3

Även personer som är 18 år eller äldre och som kan ha svårt att följa råd för att minska smittspridning kan nu få vaccin. Det gäller de som har en demenssjukdom eller en kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning. Det gäller även personer som på olika sätt lever i socialt utsatta situationer. Länsstyrelsen Västerbotten har bidragit till att identifiera dessa och nå ut med information om vaccination till dessa individer direkt och genom föreningar, organisationer och andra aktörer.

– Att kunna vaccinera dessa personer ställer också krav på ett annorlunda och mer flexibelt arbetssätt hos våra vaccinerande verksamheter. Vi följer vaccinationstäckningen i länet och kan därför göra ytterligare insatser gentemot vissa områden eller grupper vid behov, säger Ronny Lestander.

Vaccinationerna i länet går framåt

Vaccinationstäckningen i länet är fortsatt hög. För alla personer 65 år och äldre har 95 procent fått minst en dos vaccin och 37 procent är fullvaccinerade. 43 procent av hela länets befolkning över 18 år har fått minst en dos vaccin. Totalt har 125 191 vaccindoser givits i länet.

Inom kort kommer Region Västerbotten att presentera en mer detaljerad plan för vaccinationen i fas 4, som också den kommer att delas in i åldersintervaller. Alla som är folkbokförda i länet kommer att få hem information om vaccination mot covid-19, när det är möjligt att boka tid.

– Vi kommer sannolikt att öppna bokningen för personer mellan 50 och 59 år i nästa vecka. Vi kan göra det först när personer i de högre prioriterade faserna erbjudits vaccin, enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning, säger Ronny Lestander.

Viktigt att komma till bokad tid

Tid för dos 2 får man när man får sin första dos. Den tiden är inte ombokningsbar. Om man blir sjuk och behöver avboka dos 2 måste man ringa till en hälsocentral för rådgivning och hjälp med att, om möjligt, få en ny tid.

– Vi ser fortsatta utmaningar med avbokningar. Det är oerhört viktigt att man kommer till den tid man fått för dos två på den hälsocentral eller vaccinationsmottagning man fick första dosen. Vi kan annars inte garantera att man får sin andra dos inom rekommenderad tid, säger Ronny Lestander.

1177.se finns information om vaccination, hur man bokar tid, om prioriteringsordningen och tidplan för vaccination mot covid-19 i länet.

Tillbaka till nyhetslistan