Nyheter

27 nov 2019

60 år med Hygien – ett hållbart ämne i ständig förändring!

I höst är det 60 år sedan riksdagen beslutade inrätta en professur i ämnet Hygien vid dåvarande medicinska högskolan i Umeå. Via Miljömedicin och Yrkesmedicin har verksamheten utvecklats och utgör idag kärnan av Hållbar hälsa, en avdelning inom Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.

14 nov 2019

Vårmöte 2020

Den 14-15 maj 2020 hålls arbets- och miljömedicinska vårmötet i Umeå. Mötet arrangeras årligen, varje gång på olika platser i landet. Tema för årets vårmöte är hållbarhet och under dagarna får vi lyssna till föreläsningar som avhandlar allt från ett hälsosamt arbetsliv till en hälsosam planet.