Nyheter

27 nov 2019

60 år med Hygien – ett hållbart ämne i ständig förändring!

I höst är det 60 år sedan riksdagen beslutade inrätta en professur i ämnet Hygien vid dåvarande medicinska högskolan i Umeå. Via Miljömedicin och Yrkesmedicin har verksamheten utvecklats och utgör idag kärnan av Hållbar hälsa, en avdelning inom Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.