Nyheter

20 maj 2020

Arbets- och miljömedicinskt vårmöte 2021

Den 20-21 maj 2021 hålls det arbets- och miljömedicinska vårmötet i Umeå. Mötet arrangeras årligen, varje gång på olika platser i landet. Temat för vårmötet 2021 är hållbarhet och det kommer att hållas föreläsningar som avhandlar allt från ett hälsosamt arbetsliv till en hälsosam planet.