Nyheter

27 jan 2020

Projektmöte 22-23 oktober 2019

Höstens nätverksträff för Bioekonomi – regioner i samverkan anordnades den 22 oktober i Göteborg dagen för Bioekonomiriksdagen. Förutom diskussioner kring aktuella frågor som berör regionernas bioekonomiarbete fick vi ta del av våra externa föreläsares aktuella uppdrag.

27 jan 2020

Bioekonomiriksdagen 2019 i Göteborg

Först ut var Per Callenberg, statssekreterare för Landsbygdsminister Jennie Nilsson, Näringsdepartementet som berättade att de håller på med bioekonomistrategin. Vi fick inga konkreta besked om tidplanen för den, men de vill gärna prata om den och få inspel om dess syfte, mål och avgränsningar.

27 jan 2020

Hur går det för bioekonomin?

Rykande ny statistik