Nyheter

16 jan 2019

Här är vår nya webbplats - välkommen!

Ny organisation, ny webbplats! Den 1 januari 2019 gick Västerbottens läns landsting och regionförbundet Region Västerbotten samman och bildade den nya organisationen Region Västerbotten.

15 jan 2019

Hälsa och vård i Västerbotten – tidning till alla hushåll

I veckan får alla hushåll i länet tidningen Hälsa och vård i Västerbotten i brevlådan. Spara tidningen! Du kan behöva den under året.

17 jan 2019

Det här är Region Västerbotten

Undrar du vilka Region Västerbotten är och vad vi gör? Ta två minuter och se den här filmen så vet du snart mer om regionens uppdrag och ansvarsområden.

16 jan 2019

Umeå universitet och Region Västerbotten fördjupar samarbetet

Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet och Kent Ehliasson, regiondirektör, Region Västerbotten, har undertecknat ett strategiskt partnerskapsavtal för att identifiera och lösa gemensamma samhällsutmaningar.

15 jan 2019

67,9 miljoner i EU-stöd till utvecklingsprojekt i Västerbotten

Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland har vid sitt prioriteringsmöte tilldelat närmare 67,9 miljoner kronor till utvecklingsprojekt i Västerbotten. Totalt beviljades 28 projekt till ett värde av 250 miljoner kronor.

15 jan 2019

Västerbotten fortsätter satsningen på Nederländerna

Västerbottens turismaktörer åker till en av den största Holländska resemässan, Vakantiebeurs, för fortsatt bearbetning av den nederländska marknaden.

11 jan 2019

Länet får nya datortomografer

Nu byts samtliga skiktröntgenmaskiner, så kallade datortomografer, på sjukhusen i länet ut vilket innebär förbättringar för både personal och patienter. Bytet medför att vissa patienter måste resa i länet för att göra sina röntgenundersökningar under perioden som utbytet av maskinerna sker. Detta gäller framförallt patienter i Skellefteå.

09 jan 2019

Sammanfattning från hälso- och sjukvårdsnämnden den 9 januari

Idag onsdag den 9 januari har Region Västerbottens hälso- och sjukvårdsnämnd sammanträtt. Läs en sammanfattning av nämndens beslut.

08 jan 2019

Sammanfattning från regionstyrelsen den 8 januari

Idag höll regionstyrelsen i Region Västerbotten sitt första sammanträde. Bland beslutsärendena fanns bland annat folkhälsobidrag till frivilligorganisationer. Totalt fördelas 1,5 miljoner kronor till olika insatser med syfte att främja folkhälsan i länet.

08 jan 2019

Alkoholmissbruk ökar risken för våld mot gravida

Risken att som kvinna uppleva våld i nära relation under graviditeten ökar om partnern dricker för mycket alkohol. Det visar resultaten från en nyligen publicerad befolkningsstudie baserad på Salut-data från 2010 till 2016 i Västerbotten.

04 jan 2019

Monica äger 500 vackra broscher

Hon har samlat på broscher från hälso- och sjukvården i tio år och har nu 500, från 1800-talet och fram till i dag. – Jag har alltid tyckt att broscherna är så vackra, säger Monica Enebrink, sjuksköterska vid kirurgmottagningen på Lycksele lasarett och nybliven pensionär.

02 jan 2019

Nytt år - Ny region

Den 1 januari gick Västerbottens läns landsting och Regionförbundet Region Västerbotten samman till en gemensam organisation. Den nya organisationen går under namnet Region Västerbotten och har ansvar för både hälso- och sjukvård och regional utveckling. En organisation där hälsa, vård och utveckling är hållbara ihop.