Nyheter

11 apr 2024

Sista chansen att vaccinera sig i vår

Vårens vaccinationsinsats mot covid-19 är snart avklarad, men än finns det tid att vaccinera sig. De som rekommenderas vaccin har möjlighet att vaccinera sig till och med den sista april.

10 apr 2024

Ny rapport: så bidrar Region Västerbotten till mål i RUS

Vad gör Region Västerbotten för att bidra till målen i den regionala utvecklingsstrategin? Det presenteras i den nya rapporten Resultat Västerbotten 2023. Rapporten tas fram av regionala utvecklingsförvaltningen för att sprida kunskap, underlätta uppföljning och rapportera till regeringen.

09 apr 2024

Sammanfattning från regionstyrelsen den 9 april

Idag sammanträdde regionstyrelsen. Bland ärendena fanns årsredovisningen för 2023 samt ett inriktningsbeslut för att uppföra nya vårdbyggnader i Skellefteå. Dessa ärenden lämnas nu över till regionfullmäktige för beslut. Styrelsen beslutade också om att införa en enhetlig måltidsproduktion vid länets alla tre sjukhus. Detta innebär bland annat att måltider ska tillagas och serveras som kylda enportionsrätter, i ett brett sortiment till patienterna. Läs en sammanfattning av dessa och övriga ärenden.

03 apr 2024

Algirdas är årets AT-handledare på Lycksele lasarett

En engagerad handledare som tar sig tid att stötta och inspirera till personlig utveckling hos juniora kollegor. Så beskrivs Algirdas Petrauskas som får utmärkelsen årets AT-handledare på Lycksele lasarett.