Nyheter

14 feb 2019

Förbättrad information vid framfallsoperation

Nu finns förbättrad information tillgänglig för de patienter som ska opereras för framfall. Arbetet är resultatet av ett förbättringsprojekt i Västerbotten som visade att det finns en skillnad mellan vad patienter och läkare tycker är väntat mående efter en operation.

07 feb 2019

Utmaning lockade fram nya matvanor

Det höga blodtrycket fick Peter Noren från Skellefteå att vilja ändra sina matvanor. Men han hade svårt att hitta motivation på egen hand. Så när Region Västerbottens hälsoutmaning ”Grönt gör dig gott” dök upp i Facebookflödet anmälde han sig direkt!

06 feb 2019

Sammanfattning från regionstyrelsen den 6 februari

Idag sammanträdde regionstyrelsen i Region Västerbotten. Man beslutade bland annat att inleda upphandling av ytterligare en PET DT-utrustning till regionen. Detta för att öka kapaciteten inom utredning och behandlingsuppföljning av vissa svåra cancersjukdomar.

06 feb 2019

Deltagande på Folk och Kultur 2019

Region Västerbotten deltar på årets Folk och Kultur i Eskilstuna. Tillsammans med de regionala kulturverksamheterna är regionen på plats för att delta i samtalet om kulturens betydelse för samhällsutvecklingen. I Region Västerbottens program medverkar bland andra Norrlandsoperan, Västerbottensteatern, Arctic Design of Sweden, Västerbottens museum och Nordiskt berättarcentrum.

06 feb 2019

Många faktorer påverkar hälsan i Västerbotten

Männen i Västerbotten uppger att de mår bra medan den självskattade hälsan bland kvinnor är lägst i Sverige. Samtidigt har länet låg andel långtidsarbetslösa och både män och kvinnor känner sig trygga. Det visar rapporten öppna jämförelser från Sveriges kommuner och landsting och Folkhälsomyndigheten där en mängd hälsofaktorer jämförs mellan regionerna.

01 feb 2019

Ingen risk för asbest efter sanering

I äldre byggnader kan asbest finnas i bland annat ventilation, bakom kaklade väggar och under plastmattor. Men det är inte förrän vid rivning som asbest frigörs och kan vara farligt. – Därför sker all hantering av asbest helt säkert och utgör ingen som helst fara för varken personal eller patienter, säger Ulf Widmark, fastighetschef vid Region Västerbotten.