Nyheter

29 aug 2022

Satsning på lokala beredskapssamordnare

Efter två år med pandemi och ett näraliggande krig har beredskapen i Sverige både fått ett ökat fokus och mer resurser för att stärka beredskapen. Vid länets tre sjukhus utökas därför uppdraget som lokala beredskapssamordnare, med ansvar för bland annat samordning av beredskapsfrågor och utbildning.

26 aug 2022

Jättesatsning på samlad psykiatrisk vård

Under fredagen invigdes den 33 000 kvadratmeter stora byggnaden vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå där barn- och ungdomspsykiatrin flyttar in tillsammans med vuxenpsykiatrin. Byggnaden rymmer både slutenvård med inneliggande patienter och öppenvård med mottagningar.

24 aug 2022

Ny konstutställning på Galleri Alva: Fram och åter

Konstnären Karina Lidström ställer ut på Galleri Alva den 26 augusti – 20 september. Utställningens titel är "Fram och åter". Vernissage hålls på fredag 26 augusti kl 12.00.

19 aug 2022

Navigationsrobot ökar patientsäkerheten vid ryggoperationer

Som första och enda klinik i Norden genomför ryggsektionen vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå ryggoperationer med hjälp av en navigationsrobot. – Det stärker vår position och ger oss möjligheter att utföra högt specialiserad vård i Sverige, säger Stig-Evert Thornberg, verksamhetschef vid Rörelseorganens centrum, Region Västerbotten.

18 aug 2022

Tidbokning på 1177.se har sparat tusentals arbetstimmar

Över 3 400 timmar har frigjorts till vården i Region Västerbotten tack vare en ökad användning av tidbokning på 1177.se. Tid som i stället har kunnat läggas på exempelvis vårdbesök.

17 aug 2022

Påfyllnadsdos erbjuds från den 1 september

Från och med den 1 september erbjuds den första gruppen invånare i Västerbottens län ytterligare en påfyllnadsdos i höstens vaccinationer mot covid-19. Det är en viktig vaccination eftersom skyddet från den senaste vaccinationen börjar avta.

10 aug 2022

Region Västerbottens regionkulturchef utsedd till expert när nationell kultursamverkansmodell ses över

Joakim Sandberg, regionkulturchef vid Region Västerbotten har förordnats av kulturminister Jeanette Gustafsdotter att ingå som expert i utredningen ”Översyn av kultursamverkansmodellen för kultur i hela landet”.

09 aug 2022

Regionen återinför rekommendation om munskydd i väntrum

Smittspridningen av covid-19 är fortfarande hög vilket gör att Region Västerbotten rekommenderar munskydd i väntrum från och med måndag den 8 augusti. Rekommendationen gäller tills vidare.

09 aug 2022

Lyssna på Regionpodden

Har du lyssnat på Regionpodden? En podd om Västerbotten i ett möjlighetsperspektiv.

04 aug 2022

Lokalvård med naturlig patientkontakt

Det tar en halvtimme att städa ett rum och rutinerna är strikta. Men jobbet som lokalvårdare på hematologavdelningen i Umeå innebär mer än städning.

02 aug 2022

Medicinteknisk pionjär bakom framgångsrik verksamhet

Civilingenjören Olof Lindahl rekryterades 1982 till medicintekniska sektionen vid dåvarande Västerbottens läns landsting. Det blev också starten för en framgångsrik enhet, som med en fot i den hälso- och sjukvårdande verksamheten och den andra i den internationella forskningens framkant, bidrar till att utveckla och digitalisera framtidens hälso- och sjukvård med medicinsk teknik.