Nyheter

31 okt 2022

Biblioteken i Vännäs, Vindeln och Robertsfors hbtq-diplomeras

På alla folkbibliotek, sjukhusbibliotek och flera skolbibliotek i Västerbotten utbildas bibliotekspersonalen i frågor som rör sexualitet och könsidentitet samt livsvillkor för hbtq-personer. Regionbibliotek Västerbotten och Folkhälsoenheten står bakom utbildningen som avslutas med en hbtq-diplomering.

31 okt 2022

Region Västerbotten med i svensk inlaga inför ny europeisk läkemedelslagstiftning

Just nu pågår en revidering av den europeiska läkemedelslagstiftningen. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), har i samarbete med bland annat Region Västerbotten, tagit fram förslag som man önskar kommer in i den nya lagstiftningen.

27 okt 2022

Region Västerbottens medarbetare tycker till

I september genomfördes en stor medarbetarundersökning i Region Västerbotten. Resultatet visar högst betyg gällande tillit och samarbetsklimat mellan kollegor och lägst betyg ger medarbetarna vad gäller arbetsmängd och stress.

27 okt 2022

Regostars firar 15 år i Europa - rösta på ditt favoritprojekt

Europeiska kommissionens tävling Regio Stars, med syfte att uppmärksamma nytänkande regionala utvecklingsprojekt, firar 15-årsjubileum.

26 okt 2022

Paus för persontrafiken på Tvärbanan

Nu väljer Region Västerbotten att pausa persontrafiken med dieseltåg på Tvärbanan, sträckan Lycksele – Umeå. Beslutet togs idag av Västerbottens regionala utvecklingsnämnd. Busstrafikens linje 31 mellan de två orterna kommer i stället att förstärkas och fullt fokus läggs på att utveckla eltågstrafik mellan Hällnäs – Vindeln – Vännäs – Umeå.

26 okt 2022

Sammanfattning från hälso- och sjukvårdsnämnden den 26 oktober

Idag sammanträdde hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Västerbotten. Bland ärendena var bland annat en kompetensförsörjningsstrategi för Region Västerbotten 2023–2030 och ett ställningstagande kring folkhälsomyndighetens rekommendation att införa gratis vaccin mot kikhosta under graviditet. Läs en sammanfattning av nämndens beslut.

26 okt 2022

Viktigt med vaccination inför influensasäsong som kan bli intensiv

Efter flera år med låg smittspridning är årets influensavaccination särskilt viktig för de som riskerar att bli allvarligt sjuka i influensa. Nu är det möjligt för alla som rekommenderas vaccination att boka tid inför årets vaccinationsstart den 8 november.

26 okt 2022

Behandlingar har revolutionerat vården av Skelleftesjukan

Amyloidoscentrum vid Norrlands universitetssjukhus har sedan 1980-talet behandlat patienter som har transtyretinamyloidos. Här har man gått i fronten för den revolutionerande utvecklingen av forskning och behandling kring den ärftliga formen av sjukdomen, Skelleftesjukan. Nu deltar man i den första kliniska forskningsstudien som baseras på den Nobelprisbelönade gensaxtekniken.

25 okt 2022

Sammanfattning från regionstyrelsen den 25 oktober

Idag sammanträdde regionstyrelsen i Region Västerbotten. Läs en sammanfattning av styrelsens beslut.

24 okt 2022

Efter 60 år: Nära möte mellan generationerna

I år fyller Lycksele lasarett 60 år och tusentals medarbetare har under åren arbetat där. Undersköterskorna Magdie Gustavsson och Cornelia Lindberg Karlsson ser, med ett drygt halvsekels mellanrum, både likheter och skillnader med sitt arbete.

24 okt 2022

Västerbotten på Grand Hôtel 2023

Den 24 januari 2023 invigs Västerbotten på Grand Hôtel för 33:e gången. Arrangemanget pågår under två veckor och förvandlar Grand Hôtel till en mötesplats för regionala, nationella och internationella aktörer med fokus på den framtid som just nu skapas i norra Sverige och hur Västerbotten är en föregångare i den stora omställning som globalt måste genomföras. Under invigningen koras vinnaren av Västerbotten GrandPris. Nomineringen är öppen för alla och sista nomineringsdag är 2 december 2022.

20 okt 2022

Föreläsningsserie på Norrlands universitetssjukhus

I höst genomförs en föreläsningsserie från Norrlands universitetssjukhus.

19 okt 2022

Vävt och sömmat: ett möte mellan sparsamhet och överflöd

I en ny utställning på Galleri Alva möts två konstnärskap som båda tar avstamp i textil. Katarina Wrethén och Emma Ewadotter skapar tillsammans ett färgstarkt rum där verken både harmoniserar och kolliderar, ropar med hög röst och viskar mjukt till betraktaren. Vernissage hålls på fredag den 21 oktober kl. 12:00. Utställningen pågår till och med den 15 november.

19 okt 2022

Ny satsning synliggör jämställdhet i Region Västerbotten

Hur jämställt är Region Västerbotten? Nu satsar regionen på att synliggöra den egna organisationen, med målet att bidra till ett jämställt samhälle.

17 okt 2022

Biblioteken i Dorotea, Vilhelmina och Sorsele hbtq-diplomeras

På alla folkbibliotek, sjukhusbibliotek och flera skolbibliotek i Västerbotten utbildas bibliotekspersonalen i frågor som rör sexualitet och könsidentitet samt livsvillkor för hbtq-personer. Regionbibliotek Västerbotten och Folkhälsoenheten står bakom utbildningen som avslutas med en hbtq-diplomering.

13 okt 2022

Beslut om 68,5 miljoner till projekt för regional utveckling

Regionala utvecklingsnämnden i Västerbotten beslutade idag att bevilja 68,5 miljoner kronor fördelat på 20 olika utvecklingsprojekt med verksamheter i Västerbotten. Projekten ska bidra till regional tillväxt och stärka länets attraktionskraft och framtidsförmåga.

13 okt 2022

Projekt som studerat digitalisering av rehabilitering för ME/CFS-patienter granskas

Via en begäran från Överklagandenämnden för etikprövning, ÖNEP, har det kommit till Region Västerbottens kännedom att ett Vinnovaprojekt vid en av regionens enheter har bedrivits utan etiktillstånd. I väntan på ÖNEP:s utredning om projektets utförande är att betrakta som klinisk forskning och därmed kräver etiktillstånd, har regionen beslutat att pausa projektet.

12 okt 2022

Unik demensutredning görs på Erikslids hälsocentral

På Erikslids hälsocentral görs lumbalpunktion på patienter för att utreda eller bekräfta en demensdiagnos. Märta Skoglund, överläkare och initiativtagare tog emot de första patienterna våren 2022.

11 okt 2022

Sammanfattning från regionfullmäktige den 11 oktober

Fullmäktige i Region Västerbotten har sammanträtt, här är en sammanfattning av några av de beslut som fattades.

11 okt 2022

Sambulanslinjen mellan Lycksele och Umeå återupptas

Miljövinster, ökad tillgänglighet och bättre service och stöd till vården. Det är några av fördelarna med den nygamla sambulanslinjen som nu åter börjar trafikera sträckan mellan Lycksele lasarett och Norrlands universitetssjukhus.

11 okt 2022

Malå bibliotek hbtq-diplomerade

På alla folkbibliotek, sjukhusbibliotek och flera skolbibliotek i Västerbotten utbildas bibliotekspersonalen i frågor som rör sexualitet och könsidentitet samt livsvillkor för hbtq-personer. Regionbibliotek Västerbotten och Folkhälsoenheten står bakom utbildningen som avslutas med en hbtq-diplomering.

10 okt 2022

Lycksele bibliotek och länets tre sjukhusbibliotek hbtq-diplomerade

På alla folkbibliotek, sjukhusbibliotek och flera skolbibliotek i Västerbotten utbildas bibliotekspersonalen i frågor som rör sexualitet och könsidentitet samt livsvillkor för hbtq-personer. Regionbibliotek Västerbotten och Folkhälsoenheten står bakom utbildningen som avslutas med en hbtq-diplomering.

10 okt 2022

Energieffektivisering sparar pengar

Med höga och stigande elpriser ser de flesta medborgare över sin energiförbrukning. För Region Västerbotten, med en årlig förbrukning på över 100 miljoner kilowattimmar, är energieffektivisering något som alltid prioriteras. – När vi bygger nytt eller bygger om gör vi det så energisnålt som det bara går, säger Maria Hammeryd, energiingenjör i Region Västerbotten.

07 okt 2022

Tigerstig på NUS lockar till rörelse och miljöombyte

Välkommen till invigningen av Tigerstigen – en promenad för barn, unga och vuxna som befinner sig på Norrlands universitetssjukhus. Det blir tigervandring, tigerlek, tigerböcker, tigerpyssel och tigerfika.

07 okt 2022

Kan en app behandla yrsel?

Akut och svår yrsel innebär ett stort lidande för den som drabbas och utan behandling kan besvären bli långdragna. Få regioner har resurser att erbjuda den rehabilitering som krävs. Därför undersöker Jonatan Salzer, docent och överläkare i neurologi, om ett digitalt verktyg kan hjälpa patienterna.

06 okt 2022

VUX i Skellefteå inviger labb

Ett nytt labb invigdes idag på VUX i Skellefteå – ett viktigt steg för att höja utbildningsnivån och ge eleverna ökad kompetens som ännu bättre motsvarar branschens efterfrågan.

06 okt 2022

Västerbotten satsar stort på innovationsledning

Som första region i Sverige tar Region Västerbotten nu ett helhetsgrepp för att främja innovation ur ett regionalt perspektiv. En stor satsning för att utbilda innovationsledare har påbörjats i Skellefteå och Umeå, samt planeras i Lycksele.

05 okt 2022

Regionfullmäktige sammanträder den 11 oktober

Regionfullmäktige sammanträder i Umeå på tisdag den 11 oktober. Följ mötet via sändningen här på regionens webbplats.

05 okt 2022

Räcker den digitala kompetensen i Västerbottens landsbygdsföretag?

Har små företag på Västerbottens landsbygd den digitala mognad de behöver för att utveckla sin verksamhet och klara den gröna omställningen? Projektet KADIL genomför just nu en kartläggning med syfte att undersöka behoven och skapa en ökad medvetenhet hos företag om digitaliseringens möjligheter till effektivare arbetsprocesser och tillgång till nya och större marknader.

03 okt 2022

Rekommendation om allmän vaccination av barn tas bort

Från och med den 1 november tar Folkhälsomyndigheten bort rekommendationen om att barn och unga som är mellan 12 och 17 år ska vaccinera sig mot covid-19. Det meddelade myndigheten under fredagen. Region Västerbotten kommer att följa Folkhälsomyndighetens rekommendation.

03 okt 2022

Nu identifieras riskerna i Region Västerbotten

Region Västerbottens revisorer har en oberoende ställning och genomför varje år många viktiga granskningar av hur regionen styrs och fungerar. Nu pågår ett arbete för att ringa in de största riskerna i organisationen. – Vi vill identifiera de områden som verkligen behöver granskas, säger Petter Bergner, sakkunnig på Region Västerbottens revisionskontor.