Nyheter

30 jan 2023

Region Västerbotten anställer strateg med inriktning opinionsbildning och relationsbyggande

Region Västerbotten har rekryterat Ramona Dolan som ny strateg till verksamheten Externa relationer och strategisk platsutveckling. I sin roll som strateg kommer hon att arbeta med det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län genom opinionsbildning, relationsbyggande och kommunikations- press- och marknadsföringsaktiviteter.

30 jan 2023

Hjälper gravida att hitta balans med mat och motion

Andelen kvinnor som har övervikt eller obesitas under sin graviditet har ökat i Sverige. Det innebär både en ökad risk för komplikationer under graviditeten och förlossningen, samt en ökad hälsorisk för kvinnan. Genom ett digitalt stöd- och behandlingsprogram erbjuds nu gravida i länet snabbare hjälp.

27 jan 2023

Hälsodigitalen blir 1177 direkt Västerbotten

Regionen fortsätter att utveckla vägar in till vården. Nu byter den digitala tjänsten Hälsodigitalen, där invånare kan chatta med vårdpersonal alla dagar i veckan, namn till 1177 direkt Västerbotten.

24 jan 2023

Sverige är beroende av Västerbottens och Västsveriges industri för snabbare grön omställning

Nu tar Region Västerbotten och Västra Götalandsregionen ett gemensamt krafttag för att lösa industrins utmaningar. Swedish Battery Regions, som samarbetet kallas, ska arbeta för snabb elutbyggnad, kompetensförsörjning och hållbar råvaruförsörjning.

23 jan 2023

Vaccination mot HPV i Umeå flyttar till Ersboda hälsocentral

Nu kan kvinnor födda 1994–1999 boka tid för vaccination mot humant papillomvirus, HPV, på Ersboda hälsocentral istället för den centrala vaccinationsmottagningen i Umeå.

23 jan 2023

Gonorré ökar i Västerbotten

Under 2022 sågs en tydlig ökning av antalet fall av gonorré i Västerbottens län. Smittspridningen har ökat bland yngre personer och de flesta har smittats vid sex med motsatt kön. Om man misstänker att man har gonorré är det är viktigt att man söker vård.

19 jan 2023

Nu kan kvinnor i Västerbotten ta HPV-prov på sig själv hemma

Region Västerbotten erbjuder kvinnor som fått en kallelse till cellprov möjligheten att beställa hem HPV-prov som de tar på sig själva, i stället för att gå på sin bokade tid hos barnmorska. Något som kommer spara tid för både kvinnorna och barnmorskemottagningarna.

18 jan 2023

Upplevelser av vårdmöten ska undersökas

Hur ser värdefulla vårdmöten ut? Kan videolösningar inom vården möta människors behov? Det ska Lina Ärlebrant undersöka inom ramen för sitt doktorandarbete.

17 jan 2023

Beslut om vägen framåt för förlossningen i Lycksele

Vid tisdagens möte med hälso- och sjukvårdsnämnden fattades beslut kring förlossningen vid Lycksele lasarett och besked om vad som kommer hända nu.

17 jan 2023

Sammanfattning från hälso- och sjukvårdsnämnden den 17 januari

Idag sammanträdde hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Västerbotten för att bland annat besluta om hur förlossningsverksamheten i Lycksele ska hanteras. Läs en sammanfattning av nämndens beslut.

17 jan 2023

Stärkt universitetssjukvård — en balansakt på hög nivå

– Vi i norra Sverige ska inte vara något B-lag när det gäller hälso- och sjukvård och forskning. Vi måste se till att våra invånare har samma förutsättningar som i resten av riket, säger Ulrica Bergström, strateg för universitetssjukvården i Region Västerbotten.

16 jan 2023

Vårdpersonal behöver inte längre testas för covid-19

Från och med idag behöver vårdpersonal som arbetar i Region Västerbotten inte längre provtas vid symtom på covid-19. Förändringen kan göras på grund av att vaccinationstäckningen är hög och att risken att bli allvarligt sjuk i covid-19 har minskat.

13 jan 2023

Dialoger om utlysningar hos Svenska ESF-rådet och Region Västerbotten

Information om utlysningar och projektdialoger med Svenska ESF-rådet och medfinansiering med Region Västerbotten och Region Norrbotten

12 jan 2023

Lyckad källsortering i Lycksele

Sedan i höstas har hundratals återvinningskärl placerats ut på arbetsplatser runt om i Region Västerbotten. På vissa platser har källsorteringen gått lite trögt, så inte på Lycksele lasarett. – Alla här tycker det är jättebra, säger Anki Evertsson, sektionsledare vid lokalvård och intern logistik på lasarettet.

11 jan 2023

Möt projektledaren för Småprat - Bokstart i Västerbotten

Småprat i Västerbotten är samlingsnamnet på språkutvecklingsinsatser kopplade till folkbibliotek och barnhälsovård på regional nivå i länet. Möt projektledare Frida Värnlund.

11 jan 2023

Ny konstutställning på Galleri Alva: All eyez on me

Umeåbördiga konstnären Amanda Hellsten ställer ut på Galleri Alva den 13 januari – 7 februari. Utställningens titel är All eyez on me. Vernissage hålls på fredag den 13 januari kl. 12.00.

10 jan 2023

Läget kring förlossningen vid Lycksele lasarett

Nu är den utredning klar som beskriver status kring förlossningsavdelningen vid Lycksele lasarett samt uppkomna risker och möjliga åtgärder relaterat till den neddragna verksamheten. Utredningen är ett underlag för politikerna i hälso- och sjukvårdsnämnden och bereds nu vidare inför beslut den 17 januari om åtgärder för att bedriva en patientsäker förlossningsvård i Lycksele.  Samtidigt kvarstår den allvarliga bemanningsproblematiken och det står det nu klart att det inte blir någon återöppning av verksamheten den 23 januari som tidigare planerat.

09 jan 2023

Den centrala vaccinationsmottagningen i Umeå stänger

Den 20 januari är sista dagen som den centrala vaccinationsmottagningen i Umeå har öppet. Region Västerbotten uppmanar nu invånarna i Umeå med omnejd att passa på att vaccinera sig innan mottagningen stänger.

09 jan 2023

Nu byggs modern vårdbyggnad i Dorotea

Bergvattengården blir navet för framtidens vård i Dorotea kommun. Syftet är att skapa goda förutsättningar för samverkan, samarbete och samnyttjande av resurser och lokaler med mål att säkra en god och nära vård för medborgarna i kommunen. Byggstart planeras i mitten av 2023 och inflyttning beräknas till sommaren 2024 och kommer att drivas i ett nära samarbete mellan Region Västerbotten och Dorotea kommun.