Nyheter

30 mar 2023

Sammanfattning från hälso- och sjukvårdsnämnden den 30 mars

Idag sammanträdde hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Västerbotten för att bland annat besluta om remisstvång gällande neuropsykiatriska utredningar inom vuxenpsykiatri, tilldelningsbeslut i upphandling om assisterad befruktning samt om organisationsbidrag till föreningar 2023. Läs en sammanfattning av nämndens beslut.

30 mar 2023

Regio Stars Västerbotten 2023

Regio Stars Västerbotten är ett initiativ av Region Västerbotten, inspirerat av Europeiska kommissionens tävling Regio Stars, i syfte att uppmärksamma nytänkande regionala utvecklingsprojekt i Västerbotten med finansiering av regionala utvecklingsmedel eller EU-fonder.

27 mar 2023

Psykologen svarar: Vad gör jag om jag mår dåligt av ekonomin?

Dyrare matkassar, höga elräkningar och höjda bolåneräntor. Det ekonomiska läget i världen gör sig ofta påmint och kan vara jobbigt för många.

22 mar 2023

Akutteam gör jobbet roligare

För ett år sedan införde Robertsfors hälsocentral ett nytt arbetssätt med akutteam och sittronder som både effektiviserar patientflödet och gör arbetet roligare. – Det är ett öppnare klimat i dag där alla hjälps åt och det är mer lättjobbat än tidigare, säger distriktssköterska Camilla Wiklund.

17 mar 2023

Region Västerbotten ska minska administrationen

Fullmäktige har gett de tre nämnderna, regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden, ett antal uppdrag med olika inriktning i syfte att minska regionens kostnader. Ett av dessa inkluderar att minska regionens administration.

15 mar 2023

Nu kan fler än 200 mottagningar i länet kontaktas via 1177.se

Under 2022 pågick ett projekt i Region Västerbotten med målet att införa ett basutbud av e-tjänster på alla mottagningar i länet. Projektet har varit framgångsrikt och fler än 200 mottagningar erbjuder nu basutbudet av e-tjänster på 1177.se. Många erbjuder även fler tjänster utöver basutbudet.

14 mar 2023

Västerbotten först i Sverige med mätmodell för ökad innovation

Region Västerbotten har som första region i Sverige tagit fram en modell för att mäta innovationsförmågan i en region. Mätningarnas syfte är att öka innovationskapaciteten genom att visa hur resurser kan fördelas på bästa sätt. Mätmodellen kallas METRIC och har resulterat i en metodbok, fri för nedladdning.

10 mar 2023

Antibiotikaförsäljningen ökar – Västerbotten har fortsatt lägsta siffrorna i landet

Region Västerbotten är fortsatt bäst i Sverige på att skriva ut minst antibiotika, men nu har försäljningen av antibiotika börjat öka efter att ha minskat kraftigt under pandemin. Jämfört med året innan pandemin har försäljningen däremot minskat.

09 mar 2023

Skellefteå lasarett lämnar stabsläge

Den lokala särskilda sjukvårdsledningen i Skellefteå har beslutat att lämna stabsläget som har varit under torsdagskvällen.

09 mar 2023

Åtta av tio patienter nöjda med akutsjukvården

Akutsjukvårdspatienter är överlag nöjda med den vård de fått, men nöjdheten har minskat jämfört med föregående undersökningar, det visar den senaste visar den senaste nationella patientenkäten. I Västerbotten är det akutmottagningen vid Lycksele lasarett som får det högsta betyget.

09 mar 2023

Behandling av könsdysfori i Västerbotten

Igår fattade nämnden för nationell högspecialiserad vård beslut om var vård vid könsdysfori ska bedrivas. Tre nationella enheter kommer att ansvara för vården, i samverkan med tre andra enheter. Region Västerbotten ska samarbeta med Västra Götalandsregionen som tilldelats området.

08 mar 2023

Nationell högspecialiserad vård för systemisk amyloidos tilldelas Norrlands universitetssjukhus

Region Västerbotten och Norrlands universitetssjukhus får som en av tre enheter i landet tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård för systemisk amyloidos, där bland annat Skelleftesjukan ingår.

08 mar 2023

Förstaårselever från Umeå konsthögskola ställer ut på Galleri Alva

Den 10 mars öppnar utställningen “1:2” på Galleri Alva. Förstaårseleverna från Konsthögskolan vid Umeå universitet ställer ut ett verk var, tillsammans. Bland verken finns måleri, foto, skulptur, installation och video. Välkommen på vernissage på fredag 10 mars kl. 12-13. Utställningen pågår till den 2 april.

07 mar 2023

Sammanfattning från regionstyrelsen den 7 mars

Regionstyrelsen i Region Västerbotten har sammanträtt. Bland ärendena fanns bland annat svar på revisorernas granskning av delårsrapport augusti 2022 samt reviderad riktlinje för investeringar i Region Västerbotten. Läs en sammanfattning av styrelsens beslut.

06 mar 2023

Mötesplats Lycksele 2023 - Save the date!

Två dagar om norra Sveriges roll, utveckling och framtid i den gröna omställningen. Nu är anmälan öppen till Mötesplats Lycksele 2023, MPL23.

06 mar 2023

Rekommendation om munskydd upphör

Från och med idag den 6 mars behöver munskydd inte längre användas vid besök i vården. Det är möjligt tack vare den höga vaccinationstäckningen och att smittspridningen av luftvägsvirus som covid-19, influensa och RS har minskat.

03 mar 2023

Positivt resultat för primärvården

Region Västerbottens primärvård får goda resultat enligt en ny undersökning. En klar majoritet av patienterna som besökt primärvården har ett positivt helhetsintryck och upplever att de fått ett bra bemötande. Även i nationell jämförelse är patienterna i länet mer positiva än genomsnittet.

03 mar 2023

Bygger morgondagens mobila vårdteam tillsammans

Strax innan årsskiftet samlades representanter från Region Västerbotten och kommunerna i Umeåregionen för en workshop inom ramen för arbetet med att utveckla den nära vården. Temat var hur vi kan utveckla ett hållbart gemensamt mobilt verksamhetssystem, byggt utifrån brukarnas och patienternas perspektiv och behov. Nu fortsätter arbetet.

02 mar 2023

World Hearing Day 3 mars uppmärksammas

WHO och World Hearing Forum organiserar World Hearing Day 3/3 för att uppmärksamma att öron- och hörselsjukdom är vanligt. Forskargruppen i projektet eHEar uppmärksammar dagen med ett seminarium och en workshop.

02 mar 2023

Nytt kunskapsunderlag om särläkemedel i Sverige

I dag presenteras ett kunskapsunderlag om tillgängliggörande av europeiskt marknadsgodkända särläkemedel, läkemedel som i huvudsak gäller för sällsynta sjukdomar.