Nyheter

30 jun 2023

Högre status med skyddad yrkestitel

Den 1 juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel och Hanna Backlund och Fanny Hedlund hoppas att det egna yrkets status höjs. – Det är också bra för patienterna som får en säkrare vård med rätt personal på rätt plats, säger Fanny Hedlund, undersköterska vid ögonmottagningen i Skellefteå.

28 jun 2023

Utvecklad mottagning för patienter med reumatoid artrit

Nyligen infördes nya nationella vårdförlopp för reumatoid artrit och reumatologiska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus såg då över verksamheten. Klinikens sjuksköterskemottagning utvecklas nu, där sjuksköterskor bland annat ska genomföra ledstatusundersökningar. – Vi lyfter oss själva som yrkesgrupp och gör samtidigt något viktigt för patienterna, säger sektionsledare Eva Öst.

27 jun 2023

Högt tryck på akutmottagningen vid Norrlands universitetssjukhus

Antalet patienter som kommer till akutmottagningen på Norrlands universitetssjukhus har ökat under den senaste veckan. Flera sökande borde egentligen ha vänt sig till en hälsocentral. Akutmottagningen ska hjälpa invånare som är akut sjuka eller skadade och invånare uppmanas nu att tänka ansvarsfullt och vända sig till sin hälsocentral på dagtid för mildare besvär.

27 jun 2023

Västerbotten i Almedalen 2023 - program

Här kan du ta del av allt som händer i Västerbotten i Almedalen

22 jun 2023

Lyckat ledningsseminarium i Lycksele

I början av juni samlades ledare från olika delar av verksamheter inom hälsa, vård, omsorg och stöd, i Lycksele för en dag med fokus på samverkan och samskapande. Deltagarna fick ta del av en spännande mix av föreläsningar och inspirerande exempel från Västerbotten, följt av diskussioner och reflektioner.

21 jun 2023

Välkommen till Region Västerbotten i Almedalen!

Norra Sverige är en tillväxtregion som saknar motstycke i vår moderna historia. För att lyckas klara utmaningarna som följer med de stora, gröna etableringarna behöver vi samla alla krafter som kan bidra. Det är vårt fokus i Almedalen 2023.

21 jun 2023

Kvinnor i Västerbotten är fortsatt nöjda med förlossningsvården

Det senaste resultatet från Sveriges kommuner och regioners graviditetsenkät visar att nio av tio kvinnor är trygga med förlossningsvården i Västerbotten. Men det finns även en del förbättringsområden inom vården efter förlossningen.

20 jun 2023

Sammanfattning från regionfullmäktige den 20 juni

Fullmäktige i Region Västerbotten har sammanträtt. Läs en sammanfattning av några av besluten i bifogad sammanfattning.

19 jun 2023

Ny regional utvecklingsdirektör i Region Västerbotten

Det står nu klart att Patrik Sällström blir regional utvecklingsdirektör i Region Västerbotten. Han börjar sin tjänst den 1 november 2023.Det står nu klart att Patrik Sällström blir regional utvecklingsdirektör i Region Västerbotten. Han börjar sin tjänst den 1 november 2023.

19 jun 2023

Hudmottagningen på Skellefteå lasarett breddar utbudet

Vid hudmottagningen på Skellefteå lasarett jobbar personalen med invånare som har hudproblem och hudsjukdomar. Tidigare i år bytte de namn och kliniken utvecklas löpande med utbud och behandlingar.

16 jun 2023

Möt Skellefteå lasaretts första forskare

När Kurt Boman kom till Skellefteå 1974 bedrevs ingen forskning där. Han blev den första på lasarettet att skriva en avhandling och var senare med och grundade det som idag heter Stiftelsen för medicinsk forskning. I april avgick han efter 39 år som ordförande.

07 jun 2023

Nu har primärvårdsresan startat i Skellefteå och Norsjö

Nu har samtliga tolv hälsocentraler i Skellefteå och Norsjö dragit i gång en långsiktig utvecklingsresa tillsammans. Medarbetarna har fått lyfta sina egna tankar och idéer kring riktningen för primärvårdens framtid. – Viljan finns här och även hos mig, säger Sandra Forsberg, sjuksköterska på Burträsk hälsocentral.