Nyheter

30 nov 2023

20 miljoner kronor från Vetenskapsrådet till Umeåforskare

Gauti Jóhannesson, verksamhetschef vid ögonkliniken Västerbotten, överläkare och docent, har beviljats nästan 20 miljoner kronor av Vetenskapsrådet för ett fyraårigt kliniskt forskningsprojekt kring behandling av ögonsjukdomen glaukom. Gauti Jóhannessons projekt fick därmed det högsta beloppet av de 30-talet projekt som beviljades finansiering för klinisk behandlingsforskning 2023.

27 nov 2023

Tidigt ultraljud erbjuds till alla gravida i Västerbotten

Från den 28 november 2023 kommer alla gravida i länet erbjudas ett tidigt ultraljud. Ultraljudet genomförs i graviditetsvecka 13–15. – Det är väldigt efterfrågat av de blivande föräldrarna och har erbjudits i andra regioner under flera år. Därför känns det roligt att äntligen kunna erbjuda Västerbottens gravida detta, säger Mari Cowley, barnmorska på specialistmödravården vid Norrlands universitetssjukhus.

24 nov 2023

Ömsesidigt utbyte vid internationella besök

Den utökade kompetens och ansvar som sjuksköterskor har, samt användningen av digitala lösningar i primärvården fångade intresset hos den delegation från Kazakstan och Världshälsoorganisationen, WHO som förra veckan besökte södra Lappland.

23 nov 2023

Sammanfattning från hälso- och sjukvårdsnämnden den 23 november

Vid hälso- och sjukvårdsnämndens (HSN) sammanträde ställde man bland annat sig bakom en rekommendation från SKR om minskad användning av hyrbemanning i regionens verksamheter. Ärendet går nu vidare till regionstyrelsen och sedan regionfullmäktige för slutligt beslut. Läs en sammanfattning av detta och övriga beslut.

23 nov 2023

Tidsbokning för vaccination öppen för alla

Nu kan alla som är 18 år eller äldre boka tid för att vaccinera sig mot covid-19 eller influensa. Vaccinationen ger ett bra skydd mot allvarlig sjukdom, framförallt om man tillhör en av de grupper som rekommenderas vaccination.

22 nov 2023

Sammanfattning från regionfullmäktige den 21–22 november

Fullmäktige i Region Västerbotten har sammanträtt för att bland annat besluta om Regionplan och budget 2024 samt kulturplan 2024–2027. Dessutom fastställdes nya patientavgifter i öppenvården och tandvården.

21 nov 2023

Regionfullmäktige sammanträder i Umeå den 21–22 november

Regionfullmäktige sammanträder i Umeå tisdag den 21–22 november. Följ mötet via sändningen här på regionens webbplats.

20 nov 2023

Tidplan för Cosmicinförande försenas

Det står nu klart i Sussaregionerna att Cambio Health Care Systems AB inte lyckats leverera de delar som utlovats enligt gemensamt överenskommen tidplan vad gäller nytt vårdinformationssystem. Detta trots att regionerna gjort vad man kunnat för att tidplanen ska hållas. Tidpunkterna för införande i regionerna kommer att behöva justeras vilket kräver hantering och dialog kring konsekvenserna.

20 nov 2023

Ny rapport om kultursamarbete i Barentsregionen

Nu mer än någonsin behövs ökad satsning på kultur och samverkan i Norden. Det visar Barents Culture Report, som är beställd av Barentsrådet, ett samarbetsorgan mellan regeringarna och regionerna i norra Finland, Norge och Sverige.

17 nov 2023

Antibiotikaresistens ett allt större hot

Imorgon den 18 november är det den europeiska antibiotikadagen, då det växande hotet från antibiotikaresistens uppmärksammas. Region Västerbotten arbetar aktivt för en ansvarsfull förskrivning av antibiotika, så att det bara används när det verkligen gör nytta.

16 nov 2023

Felaktiga medieuppgifter rörande Region Västerbotten

Under torsdagseftermiddagen publicerades felaktiga uppgifter om att Region Västerbotten polisanmäler misstänkt miljardförskingring av bland annat TT, vilket sedan publicerats vidare i flera andra nyhetskanaler. TT publicerade sedan en rättelse om felaktiga uppgifter.

15 nov 2023

Vill du veta mer om omställningen till nära vård?

Sjukvårdssystemet i Sverige är på väg att förändras i grunden. Syftet med omställningen till en nära vård är att stärka och tydliggöra patientens ställning, främja integritet, självbestämmande och delaktighet. I Västerbotten pågår arbetet för fullt och vi jobbar tillsammans med kommunerna i länet och andra samarbetspartners, se bland annat vårt nyhetsbrev med nyheter och inspiration på området.

13 nov 2023

Fortsatt ökande smittspridning av covid-19

Smittspridningen av covid-19 fortsätter öka i Västerbottens län. Det har även setts enstaka fall av influensa. Nu är det viktigt att man stannar hemma när man är sjuk och att de som rekommenderas vaccination ser till att fylla på sitt skydd.

13 nov 2023

Gunilla i Kåge: Bra att det lyfts på locket överallt!

Samtliga anställda inom primärvården i Skellefteå och Norsjö fick möjlighet att delta under Livskraft tillsammans-dagarna. Nu inleds nästa fas. Kvalitetsråd med representanter från hälsocentralerna ska arbeta med utmaningarna som finns för att gå från ett nuläge till ett ”nyläge”. – Det bra att någon har fått ansvaret att lyfta på locket överallt, säger distriktsköterskan Gunilla Lundmark.

10 nov 2023

Smittspridningen ökar – åtgärder vidtas på sjukhusen

Smittspridningen av covid-19 fortsätter att öka och läget på sjukhusen i Region Västerbotten är mycket ansträngt. Nu vidtas flera åtgärder för att minska smittspridningen och för att säkerställa vårdplatser till de med mest akut behov.

09 nov 2023

Sara gjorde 1800-tals fynd i Skellefteå

I en karg och dammig skyddsrumslokal inne på Skellefteå lasarett låg högar av osorterat material som lämnats för länge sen och glömts bort. – Vi fick höra att det fanns grejer ända tillbaka till 1800-talet och då blev vi intresserade, säger Sara Salberg, arkivare på regionarkivet i Umeå.

08 nov 2023

Avancerad cancerbehandling ges nu vid Norrlands universitetssjukhus

Nu kan CAR-T-behandling ges vid Norrlands universitetssjukhus till vuxna patienter i norra sjukvårdsregionen. Den avancerade behandlingen har revolutionerat cancervården och innebär att patienter med vissa lymfom, där annan behandling inte har effekt, kan botas. Fler cancerdiagnoser står på tur.

07 nov 2023

Snabbare behandling för artros med digital artrosskola

Artros är den vanligaste ledsjukdomen i Sverige och ungefär en av fyra över 45 har sjukdomen. Region Västerbotten har nu tagit fram en digital artrosskola som gör att fler kan få rätt hjälp snabbare.

02 nov 2023

Regionarkivet - Vad är det?

Regionarkivet är fullt av Västerbottens-historia, från 1785 till nutid. Många av samlingarna är kopplade till hälsa och sjukvård, men det finns även samlingar från myndighetens andra verksamheter, såsom utbildningar och skolor. Den 7 november har regionarkivet öppet hus där du själv kan se vilka skatter som gömmer sig.

01 nov 2023

Patrik Sällström ny regional utvecklingsdirektör i Västerbotten

Onsdagen den 1 november tillträder Patrik Sällström tjänsten som regional utvecklingsdirektör i Region Västerbotten. Han kommer närmast från en chefsposition på Tillväxtverket i Östersund och efterträder Anders Byström som varit tillförordnad regional utvecklingsdirektör sedan den 31/5.