Nyheter

27 dec 2023

Här avslutas en 108-årig epok – ”Lite vemod”

Den 7 oktober 1915 överflyttades patienterna till det nya lasarettet i Skellefteå. Den 15 december 2023 flyttade den sista verksamheten ut och avslutade en 108-årig epok av sjukvårdsverksamhet. – Det är lite vemod, det är en viss historik som går i graven, säger Lena Liljedahl som är ansvarig på Klinisk träningscentrum.

21 dec 2023

Viktigt första steg för återöppnande i Lycksele

Den 22 januari öppnar den akuta gynjouren upp igen på förlossningsavdelningen vid Lycksele lasarett. Det innebär att akuta gynpatienter kan få hjälp dygnet runt. Gravida ska fortsatt åka till Skellefteå lasarett eller till Norrlands universitetssjukhus i Umeå för att föda och detta gäller till dess att verksamheten i Lycksele kan öppna med komplett bemanning.

20 dec 2023

Sammanfattning från hälso- och sjukvårdsnämnden 20 december

Vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde beslutade man bland annat om en ny organisations- och ledningsstruktur för primärvården i närsjukvård södra Lappland. Dessutom antog man sin nämndplan för 2024.

19 dec 2023

Sammanfattning från regionstyrelsen den 19 december

Regionstyrelsen i Region Västerbotten har sammanträtt för sista gången 2023. Bland annat beslutade man att Region Västerbotten ska följa en nationell rekommendation från SKR för att kraftigt minska användningen av hyrbemanning i regionens verksamheter. Regionstyrelsen klubbade också investeringsplanen för 2024–2027.

19 dec 2023

Ökad smittspridning inför julhelgen

Smittspridningen i Västerbottens län är fortsatt hög inför julhelgen. En hög andel av de som testas för luftvägsinfektioner är positiva för antingen covid-19, influensa eller RS-virus.

19 dec 2023

Regionens satsning på yrkessvenska kan få pris som för årets kompetensutveckling

Region Västerbottens satsning på yrkessvenska för lokalvårdare är ett av 22 initiativ som nominerats för utmärkelsen Årets kompetensutveckling. Syftet med priset är att inspirera välfärdens arbetsgivare till ett strategiskt och långsiktigt arbete med kompetensutveckling. Bakom initiativet står Omställningsfonden, en organisation som stöttar medarbetare i välfärden.  

19 dec 2023

Hon är årets läkarhandledare i Skellefteå

Louise Elander-Degerstedt, överläkare på anestesi, operation och intensivvård är årets läkarhandledare i Skellefteå. Det presenterades under en prisceremoni under förra veckan. – Jag är väldigt rörd och tacksam. Att bli nominerad var nästan större än att vinna, säger Louise Elander-Degerstedt.

18 dec 2023

En ny Smart Specialisering för en ny verklighet för Västerbotten

Västerbotten står inför stora samhällsutmaningar som är både komplexa och globala. För att kunna möta dessa och därmed bidra till en hållbar framtid måste vi tänka och samarbeta på nya sätt och det räcker inte med enskilda insatser, det krävs genomgripande förändringar. En tydligare hållbarhetsdimension, bredare partnerskap och flernivåsamverkan är centrala delar när Region Västerbotten drar i gång arbetet med implementeringen av S3 Roadmap för transformation som diskuterades den 15 december.

18 dec 2023

Så ska parkeringskrisen på Skellefteå lasarett lösas

Var ska jag ställa bilen? Det är en fråga många skulle ställa utifrån de kommande förändringarna på lasarettsområdet i Skellefteå. Där kommer cirka 80 procent av alla parkeringsplatser att försvinna. Men det jobbas för en lösning. – Vi har sett att ett parkeringshus skulle lösa parkeringsfrågan för både besökare och personal, säger Fredrik Ahnorre som är projektledare för de nya vårdbyggnaderna i Skellefteå.

14 dec 2023

Invigning, öppet hus och filmpremiär i Lycksele

Onsdag den 13 december invigdes en ny och efterlängtad byggnad vid Lycksele lasarett med trumpetfanfar, tal och bandklippning. Både medarbetarna och Lyckseleborna som besökte invigningen var imponerade över hur stort, fint och ljust det har blivit. Byggnaden är över 3000 kvadratmeter stor och laboratoriemedicin och röntgen har redan flyttat in under hösten.

12 dec 2023

”Vi jobbar olika men alla vill åt samma håll”

Under november månad klev förändringsprocessen ”Livskraft tillsammans” in i nästa fas. Representanter från hälsocentralerna i Skellefteå och Norsjö möttes i så kallade kvalitetsråd för att tillsammans hitta vägar för en bättre primärvård. – Många är peppade att komma från det läge vi är i till någonting nytt, säger Marianne Brännström som är äldresköterska på Bureå hälsocentral.

11 dec 2023

Influensasäsongen är här – fortfarande möjligt att vaccinera sig

Influensasäsongen har inletts i Västerbottens län, även om smittspridningen hittills är på låga nivåer. Det är fortfarande möjligt att vaccinera sig innan jul.

08 dec 2023

Digitalt författarsamtal om bibliotek i beredskapsläge

I april 2023 öppnades kompetenswebben bibliotekiberedskap.se för bibliotekspersonal i Västerbotten och Norrbotten. Nu välkomnar regionerna till ett författarsamtal om bibliotek i beredskapsläge.

08 dec 2023

Uppvaktades för lång och trogen tjänst

Ett stort tack och ett varmt grattis till de medarbetare som firar 25 år på Region Västerbotten och tidigare Västerbottens läns landsting. Den traditionsenliga uppvaktningen ägde rum på Ansia i Lycksele, Stiftsgården i Skellefteå och Folkets hus i Umeå.

06 dec 2023

Yrkesverksamma konstnärer sökes för att illustrera den regionala kulturplanen

Den 21 november fattade Regionfullmäktige beslut om en ny regional kulturplan för perioden 2024–2027. Region Västerbottens kulturplan är ett styrdokument för regional kulturutveckling i Västerbottens län och har utarbetats i bred samverkan med länets kommuner, civilsamhälle och kulturskapare. Region Västerbotten söker nu yrkesverksamma konstnärer som är verksamma i Västerbotten och som vill bidra med avbildningar av sina verk. Med det avses fotografier av befintliga verk, eller verk som redan är ett fotografi.

01 dec 2023

Nu är det enklare att förnya recept via 1177.se

Nu är det enklare för invånare i Västerbotten att förnya recept som de fått utskrivna via sin hälsocentral. I e-tjänsten Förnya recept på 1177.se ser invånaren sina tidigare utskrivna läkemedel i en lista och kan lägga till de som behöver förnyas, i stället för att fylla i informationen manuellt.

01 dec 2023

Forskning för förbättrad diagnostik och behandling vid Addisons sjukdom

Addisons sjukdom innebär att kroppen inte producerar viktiga hormoner, men den kan vara svår att diagnostisera. Per Dahlqvist, överläkare och docent vid Medicincentrum på Norrlands universitetssjukhus, har arbetat länge med att forska och sprida kunskap om den ovanliga sjukdomen.