Nyheter

12 maj 2020

Sammanställning av enkät från Handelskammaren, Region Västerbotten och Företagarna

På uppdrag av utrikeshandelsminister Anna Hallberg har Västerbottens Handelskammare i samarbete med Region Västerbotten och Företagarna genomfört två uppföljningar av pandemins effekter på näringslivet i Västerbotten. Detta är den andra enkäten och är baserad på samma frågeställningar som vid första mättillfället i slutet av mars 2020.

06 maj 2020

Rådgivning till företag med internationell verksamhet

Business Sweden erbjuder snabb kostnadsfri rådgivning till svenska företag

06 maj 2020

Nationella företagsakuten

Region Jönköpings län växlar upp sin befintliga företagsjour nationellt och tar emot samtal från alla delar i landet.

06 maj 2020

Tillväxtverket erbjuder stöd för korttidsarbete

Från och med 7 april kan du ansöka om stöd för korttidsarbete.

06 maj 2020

Medarbetare till kommuner och regioner med kort varsel

SKR har samlat kontaktuppgifter till kommuner och regioner som med kort varsel söker fler medarbetare. Du kontaktar själv den arbetsgivare som du är intresserad av.

06 maj 2020

Tack till alla som deltagit!

Västerbottens Handelskammare, Företagarna och Region Västerbotten har tillfrågat 1400 i regionen om hur de hittills har påverkats av Covid-19. Över 500 svar har inkommit och nu finns analysen att läsa på Region Västerbottens hemsida. Stort tack till alla som har deltagit och hjälper oss med att fånga in läget i Västerbotten!