Framtidens vårdinformationsstöd

Region Västerbotten ska införa ett nytt vårdinformationstöd. Stödet ska vara värdeskapande för invånare, medarbetare och beslutsfattare och skapa förutsättningar för ett partnerskap där våra patienter ska bli mer delaktiga i sin vård.

De journalsystem som idag används inom regionen närmar sig slutet av sin livscykel och behöver bytas ut. Anledningen till detta är att många av systemen är omoderna, saknar teknisk support och att de inte uppfyller vårdens förväntningar. Parallellt med detta ser man också att det pågår stora förändringar inom vården nationellt där det ställs högre krav på tillgänglighet, digitalisering, kompetensförsörjning och effektiva vårdflöden.

Nytt vårdinformationsstöd 

Vårdinformationsstödet ska ge förutsättningar för att förbättra och förnya vårdens utförande.

Stödet ska stödja ett partnerskap mellan patient och vårdgivare och möjliggöra en strukturerad journal per patient. Informationsutbytet mellan olika vårdgivare ska också förenklas så att vårdpersonalen får ett bättre stöd när de ska ställa diagnos och besluta om behandling.

Ett gemensamt arbete

Projektet genomförs i samarbete med fyra andra regioner (Västernorrland, Blekinge, Örebro och Sörmland). SUSSA står för strategisk utveckling av sjukvårdsstödjande applikationer.

FVIS-programmet har en styrgrupp med representanter från de olika regionerna. Inom varje region drivs ett lokalt projekt som leds av en projektledare som även ingår i den övergripande programledningen.

Mattias Morián Projektledare
E-post
mattias.morian@regionvasterbotten.se
Mobil
072-586 07 51