Nyheter

30 jan 2023

Region Västerbotten anställer strateg med inriktning opinionsbildning och relationsbyggande

Region Västerbotten har rekryterat Ramona Dolan som ny strateg till verksamheten Externa relationer och strategisk platsutveckling. I sin roll som strateg kommer hon att arbeta med det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län genom opinionsbildning, relationsbyggande och kommunikations- press- och marknadsföringsaktiviteter.

24 jan 2023

Sverige är beroende av Västerbottens och Västsveriges industri för snabbare grön omställning

Nu tar Region Västerbotten och Västra Götalandsregionen ett gemensamt krafttag för att lösa industrins utmaningar. Swedish Battery Regions, som samarbetet kallas, ska arbeta för snabb elutbyggnad, kompetensförsörjning och hållbar råvaruförsörjning.