Nyheter

16 feb 2023

25,5 miljoner till regional utveckling i Västerbotten

Västerbottens regionala utvecklingsnämnd beslutade idag att bevilja 25,5 miljoner kronor fördelat på 8 olika utvecklingsprojekt med verksamheter i länet. De beviljade projekten följer intentionerna i den regionala utvecklingsstrategin och ska bidra till hållbar utveckling och en jämlik sammanhållen region med utåtriktad och integrerad utveckling av städer, landsbygd och glesbygd.

01 feb 2023

Nu finns föreläsningarna att se i efterhand från invigningen av Västerbotten på Grand Hôtel 2023

I januari varje år samlas aktörer från Västerbotten, Sverige och världen på Grand Hôtel i Stockholm för erfarenhetsutbyten, nya kontakter, samverkan och påverkan, såväl på nationell som internationell nivå. 2023 invigs Västerbotten på Grand Hôtel för 33:e gången. Arrangemanget pågår i två veckor och anordnas av Region Västerbotten i samverkan med Skellefteå Kraft, Balticgruppen, Boliden, Umeå Energi och Sparbankstiftelsen