Nyheter

29 sep 2023

Minskat stillasittande på arbetet – nytt verktyg för diabetesvården?

Patrik Wennberg och hans forskarkollegor undersöker vilka hälsoeffekter minskat stillasittande på arbetet har på lång sikt för personer som har typ 2-diabetes.

28 sep 2023

Ta del av populärvetenskap via Forskartorget - torsdag till söndag

Forskartorget är ett forum som tillsammans med universitet, högskolor, stiftelser, myndigheter, företag, organisationer och bokförlag presenterar ett tvär- och populärvetenskapligt program.

21 sep 2023

Östersjökommissionen höll sin årliga generalförsamling i Umeå och Vasa

Region Västerbotten och Österbottens förbund stod tillsammans värdar för Östersjökommissionens 28:e generalförsamling, en konferens som påbörjades i Umeå och fortsatte över Östersjön på färjan Aurora samt avslutades i Vasa.