Nyheter

10 feb 2020

Säkerhetsmeddelande angående SwiftHook till lyftar (uppdaterat)

Det har inträffat ett några få incidenter med snabbkopplingskroken SwiftHook. Säkerhetsmeddelandet har redigerats den 20/2 2020 för att förtydliga åtgärderna.