Nyheter

30 okt 2020

Välkommen till höstens förskrivarträffar

Vi på Hjälpmedel Västerbotten erbjuder dig som är förskrivare muntlig information i aktuella frågor, som komplement till informationen på vår hemsida och i nyhetsbrevet. Träffarna ingår i avtalen mellan HMV och Region Västerbotten samt länets kommuner.

28 okt 2020

Saneringsarbeten påverkar verksamheten i Umeå

I början av hösten konstaterades byggnadsrelaterad ohälsa (BRO) i delar av Hjälpmedel Västerbottens lokaler på Mariehemsvägen 14 i Umeå. Från och med vecka 45 kommer de berörda ytorna att saneras, vilket påverkar utprovningsrummen och vissa utbildningstillfällen.

22 okt 2020

Arbetsstolar för vuxna - nu i Sortimentskatalogen

Nu finns vårt sortiment inom Arbetsstolar för vuxna i Sortimentskatalogen i webbsesam. Du hittar det under kategorin Hem och hushåll.

15 okt 2020

Nedsatt bemanning 19 oktober

Måndagen 19 oktober har Hjälpmedel Västerbotten minskad personalstyrka då våra tekniker har utbildningsdag.

12 okt 2020

Arbetsorder kopplad till kundorder

Vid beställning av tillbehör som ej ingår i standardutförandet måste arbetsorder kopplad till kundorder göras om du vill ha delarna monterade.