Nyheter

23 jun 2021

Länstrafiken informerar om nya riktlinjer för säker färd

Länstrafiken har gått ut med nya riktlinjer för ökad säkerhet för resenärer som ska färdas i sin rullstol. Du som förskrivare bör känna till följande.

16 jun 2021

Viktig information om leveransproblem!

Som en konsekvens av den pågående pandemin så har leveranser från leverantörer till Hjälpmedel Västerbotten påverkats negativ det senaste halvåret. Detta beror bland annat på rent produktionsstopp på grund av Covid19-utbrott i fabriker, men framför allt på platsbrist för transporter på fartyg runt om i världen.

16 jun 2021

Nya laddare till arbetsstolar

Vår leverantör Mercado har gjort förändringar på några av sina 24-V-arbetsstolar. Stolar inköpta från och med vecka 24 kommer därför att få nya artikelnummer.