Nyheter

24 maj 2023

EU-fondernas finansieringsmöjligheter för klimatanpassning

Tillväxtverket anordnar ett informationsevent om finansieringsmöjligheter kopplat till klimatanpassning

02 maj 2023

Kompetensförsörjning i Övre Norrland - inbjudan till möte 23 maj

Påverka Övre Norrlands kompetensförsörjning genom EU medel