Nyheter

23 aug 2023

Norra Periferi och Arktisprogrammets tredje utlysning avseende förstudier har öppnat

Utlysningen för förstudieprojekt är öppen från 23 augusti till 22 september 2023 kl. 12.00 (12.00) CET. Övervakningskommittén kommer fatta beslut om ansökningarna under andra halvan av november 2023.