Nyheter

08 dec 2023

84 miljoner till utveckling i Västerbotten och Norrbotten

Idag samlades Strukturfondspartnerskapet Övre Norrland för att prioritera EU-medel till olika utvecklingsprojekt. Totalt fördelades över 84 miljoner kronor till 26 olika projekt i Norr- och Västerbotten. Av dessa 26 projekt föreslås 12 projekt finansieras från Europeiska regionala utvecklingsfonden och 14 projekt från Europeiska socialfonden.