Nyheter

07 maj 2021

Miljonsatsning för fortsatt utveckling av god hälsa och vård för samer

Regeringen har beviljat medel till Kunskapsnätverket för samisk hälsa för fortsatt arbete med att utveckla en hälso- och sjukvård på lika villkor för urfolket samerna. I nätverket ingår Region Västerbotten tillsammans med en rad andra aktörer.