Nyheter

28 jun 2022

Vad är värdefulla möten i vården?

I mötet mellan patienter och vårdpersonal avgörs värdet av hälso- och sjukvården och att patienter involveras är helt avgörande för att kunna leverera en säker och effektiv vård.