Nyheter

10 feb 2020

Stärkt samarbete mellan region och kommun ska främja bättre hälsa, vård och omsorg för invånarna

Under hösten 2019 har dialog mellan Region Västerbotten och Umeå Kommun förts i syfte att upprätta tätare samarbete kring framtidens integrerade hälsa, vård och omsorg. Idag undertecknar organisationerna ett innovationspartnerskap för att tillsammans identifiera utmaningar och arbeta mot gemensamma mål – för invånarens bästa.

06 feb 2020

Mentorskap med fokus på värde i hälso- och sjukvården ska stärka konkurrenskraften hos svenska life science-bolag

Ett partnerskap för att främja nästa generations värdeskapande life science-bolag.